Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Cách mạng tháng Tám: Những bài học còn nguyên tính thời sự
16:11 | 25/08/2005
(ĐCSVN)- Phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh, ý chí thống trị thuộc địa của chúng đã hoàn toàn tan rã. Quân đội Tưởng Giới Thạch đại diện cho phe Đồng minh giải giáp quân Nhật, nắm quyền quản lý Việt Nam chưa tới. Các nước lớn bận giải quyết những vấn đề của họ, chưa đủ sức với đến Đông Dương. Bọn tay sai bán nước hoang mang, nhớn nhác đi tìm chủ mới. Trong khoảng thời gian rất ngắn ấy, hệ thống chính quyền ở nước ta lúc đó gần như tê liệt, kẻ thù bạc nhược, mất sức kháng cự, đó là thời cơ nghìn năm có một của cách mạng.
Nắm cơ hội đó, Đảng ta phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Bài học từ Cách mạng Tháng 8-1945 là bài học về nắm bắt thời cơ cách mạng. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Đảng đã phát động cuộc khởi nghĩa trong toàn quốc và giành thắng lợi chỉ trong 10 ngày. Đây là cuộc khởi nghĩa vũ trang nhanh gọn nhất, ít tổn thất nhất, thậm chí gần như không đổ máu, nhưng thành quả thật vô cùng to lớn.
Khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra, đảng viên và quần chúng được trang bị rất thô sơ, đa phần còn mù chữ, trong khi ưu thế quân sự của đối phương rất lớn. Để tạo thế và lực cho cách mạng, Đảng ta đã huy động được sức mạnh của quần chúng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tạo được thế so sánh hơn hẳn đối phương. Nước ta là một nước nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo, nhiều cộng đồng dân cư đặc thù, nhưng từ nghìn năm nay chưa từng xảy ra chiến tranh sắc tộc, chiến tranh tôn giáo.
Trong quá trình dựng nước và giữ nước, biết bao cuộc khởi nghĩa chống ngoại xâm đã được châm ngòi từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó không ít những cuộc khởi nghĩa lớn như khởi nghĩa Lam Sơn, khởi nghĩa Tây Sơn, khởi nghĩa Hoàng Công Chất, Hoàng Hoa Thám...Kế thừa truyền thống đó, Đảng ta đã dựa vào vùng có đông đồng bào các dân tộc ít người để xây dựng căn cứ địa vững chắc của cách mạng và các cuộc kháng chiến. Cũng như vậy, hàng triệu đồng bào ta, dù theo đạo có nguồn gốc từ phương Đông, phương Tây hay các tôn giáo bản địa nhưng đều không quên mình là người Việt Nam, đều hết lòng phụng sự đất nước, dân tộc. Thành công của Cách mạng Tháng Tám chính là thành công của chính sách đại đoàn kết toàn dân, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, đảng phái, tầng lớp xã hội vì mục tiêu giành độc lập cho dân tộc
Khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra, đảng viên của Đảng chỉ khoảng vài nghìn, kể cả quần chúng trung kiên nữa thì lực lượng của Đảng cũng không vượt quá số vạn người. Với số cán bộ mỏng như vậy, trang bị vật chất hết sức nghèo nàn, Đảng vẫn lãnh đạo hàng chục triệu người đứng lên làm cách mạng thành công. Bí quyết của thành công là ở chỗ Đảng tạo được niềm tin tuyệt đối vào lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, mọi đảng viên đều tạo được niềm tin về sự hi sinh, đạo đức trong sáng của mình đối với quần chúng. Không có niềm tin đó thì không còn ai chịu hi sinh cách mạng và không thể thành công.
Những bài học lịch sử về Cách mạng Tháng Thám còn rất nhiều nhưng ba bài học về nắm bắt thời cơ, tập hợp lực lượng và xây dựng niềm tin vừa nêu vẫn là những bài học nóng hổi, mang tính thời sự trong công cuộc phát triển đất nước hôm nay.
Chúng ta đã ra khỏi chiến tranh, ra khỏi sự kiệt quệ kinh tế và đang trở thành một trong những quốc gia phát triển nhanh trên thế giới. Một nước có diện tích và dân số thuộc vào những nước nhóm đầu , tiềm năng rất lớn chưa được khai thác như nước ta là một thực thể không thể bỏ qua, không thể không xây dựng mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Một đất nước ổn định về chính trị, an nính quốc phòng ngày càng được củng cố... tạo ra nhiều lợi thế đối nội và đối ngoại. Đó là cơ sở xuất hiện những thời cơ để vươn lên dân giàu nước mạnh
Mặc dù kẻ thù ra sức phá hoại và chúng ta cũng mắc không ít thiếu sót, khuyết điểm, nhưng khối đại đoàn kết dân tộc vẫn được giữ vững và không ngừng được củng cố. Dù cố tình xuyên tạc, bưng bít đến đâu, những kẻ gây rối cũng không thể phủ nhận được ý nghĩa tích cực các chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và đã thực sự thực hiện tốt, như: đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc; thành tựu của công cuộc đổi mới, đất nước, trong xóa đói giảm nghèo; chủ trương tạo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, chính sách khuyến khích kiều bào ở nước ngoài tham gia xây dựng đất nước... đã góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc thêm vững chắc, yếu tố quyết định cho mọi thành công.
Khai thác được những thuận lợi đó yếu tố quan trọng nhất là lòng dân. Những mặt không thuận lợi trong phát triển kinh tế-xã hội, kể cả những bất lợi do yếu kém, khuyết điểm chủ quan đều có thể vượt qua nếu Đảng còn được dân tin, còn có chỗ trong lòng dân. Thời gian qua, những thiếu sót, khuyết điểm của Đảng, đặc biệt là tình trạng xa dân, các tệ nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí, vi phạm quyền dân chủ của một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên đã khiến lòng tin của dân vào Đảng bị suy giảm không ít. Tuy thế, lòng tin của dân đối với Đảng đã được khẳng định qua gần 1 thế kỷ, còn rất sâu nặng, không dễ kẻ nào có thể lay chuyển nếu Đảng kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm để giữ mình luôn trong sạch.
Hoàn cảnh lịch sử rất khác 60 năm về trước, vị thế của Đảng cũng không như trong thời kỳ Cách mạng Tháng Tám. Nắm bắt thời cơ, phát huy những lợi thế, vượt qua mọi trở ngại, nhất là thường xuyên tăng cường lòng tin của dân vào Đảng và Nhà nước bằng những việc làm thiết thực, có hiệu quả là cách tốt nhất để phát huy nội lực theo tinh thần Cách mạng Tháng Tám, xây dựng đất nước ta không chỉ anh dũng chống ngoại xâm mà còn kiên cường chống đói nghèo, hướng tới dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, theo định hướng XHCN.

PGS.TS.Vũ Duy Thông

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
60 năm Cách mạng tháng Tám cùng bè bạn tản mạn nghĩ suy (06/09/2005)
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Cách mạng Tháng Tám và 60 năm đấu tranh, xây dựng (05/09/2005)
Người RaGlai ơn Đảng (30/08/2005)
Chất lượng cuộc sống của người Việt Nam ngày càng nâng cao (28/08/2005)
Công nghiệp Việt Nam 60 năm xây dựng và trưởng thành (26/08/2005)
Gặp lại “Người con gái Pa cô anh hùng ” (26/08/2005)
Bác Hồ ở Inđônêxia năm 1959 (26/08/2005)
Khí phách Hồ Chí Minh (26/08/2005)
“Cách mạng tháng Tám - Sự kiện vĩ đại của thế kỷ XXI" - Những góc nhìn về Lịch sử (26/08/2005)
60 năm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng và phát triển (26/08/2005)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Chi bộ làng Bứa lãnh đạo xoá đói giảm nghèo (23/08/2005)
Tự hào Tủa Thàng (22/08/2005)
Hoàng Hoa Mai- Hoạ sĩ chuyên sáng tác về đề tài Bác Hồ (22/08/2005)
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố có tính quyết định thắng lợi cuộc cách mạng tháng tám 1945 (20/08/2005)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet