Ảnh minh họa (Nguồn: CPV)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT về việc xác định ngày dừng thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ của các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT khi tổ chức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cần thu đúng, thu đủ; báo cáo, kê khai đầy đủ số thu theo quy định; công khai, minh bạch thông tin thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu báo cáo, kê khai với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế và các cơ quan liên quan.

Chủ động rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về hình thức đầu tư đối tác công tư, các yếu tố đầu vào của phương án tài chính. Tính toán phương án tài chính, xác định chính xác giá trị hoàn vốn đầu tư và ngày dừng thu phí hoàn vốn cho dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Báo cáo ngày dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ của dự án tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chủ động dừng thu khi đến hạn dừng thu đã thống nhất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp thu vượt, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Minh Thư