Một phiên họp của Đảng uỷ Cục HKVN

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Cục HKVN đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Qua đó, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trong hành động góp phần xây dựng bản lính chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên của đảng bộ Cục HKVN trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác cải Cách hành chính được đẩy mạnh; công tác an ninh, an toàn hàng không được đảm bảo.Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm với công việc được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, Đảng ủy Cục HKVN đã chỉ đạo quyết liệt, đưa Chỉ thị đi vào cuộc sống, và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ Cục HKVN, đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; khắc phục khó khăn; phục vụ hành khách đi lại thuận tiện, an toàn. Công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành Hàng không thực hiện có hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn được giữ vững và bảo đảm tốt; đạt CAT1 theo tiêu chuẩn của Cục Hàng không liên bang Mỹ, giữ vững thành tích 23 năm an toàn liên tục không để xảy ra tai nạn gây thiệt hại về con người; không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng về an ninh hàng không; chất lượng dịch vụ hàng không được nâng cao mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng xã hội và được đánh giá cao. 

Trong thời gian tới Đảng ủy Cục HKVN tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo Bác; rà soát, bổ sung các yêu cầu cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quy chế, nội quy làm việc của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo Bác phải gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Mạnh Hùng