Sau đây là một số hình ảnh về các hoạt động tình nghĩa của cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 92 đối với nhân dân trên địa bàn đóng quân:

Cán bộ, nhân viên Đội sản xuất 1 hướng dẫn bà con thôn Tru Chai, xã Đông Sơn kỹ thuật chăm sóc keo giống. 

Cán bộ, nhân viên Đội sản xuất 4 hướng dẫn bà con vùng dự án kỹ thuật trồng gừng trong bì. 

Cán bộ, nhân viên Đội sản xuất 1 hướng dẫn bà con kỹ thuật cắt hom giâm cành keo giống.

Cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 92 hỗ trợ Trường mầm non xã Đông Sơn làm mới hệ thống mái che sân trường.

Cán bộ, nhân viên Đội sản xuất 3 hướng dẫn nhân dân xã A Đớt cách bảo quản lúa.

Đại tá Nguyễn Trọng Phương, Chính ủy Đoàn KT-QP 92 (thứ ba từ phải sang) tặng quà gia đình khó khăn vùng dự án.

Cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện chung sức xây dựng nông thôn mới trong vùng dự án.

Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 92 hướng dẫn bà con vùng dự án học chữ.

Đoàn tặng quà, chăm sóc các đối tượng chính sách, hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn.

Mạnh Hùng