Tại triển lãm, nhiều hình ảnh, hiện vật tiêu biểu như: Bài giảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 14/5/1966; Một số Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bộ thành phố Hà Nội; bức ảnh tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hà Nội; Những mốc son lịch sử về các kỳ Đại hội và quá trình Đảng bộ thành phố Hà Nội thành lập; hình ảnh đẹp ấn tượng về Thủ đô phát triển đổi mới, ngày càng hiện đại văn minh... được giới thiệu đến công chúng Thủ đô.

Triển lãm “Hà Nội niềm tin và khát vọng vươn cao” kéo dài đến hết ngày 20/3/2020.

 
 Những bức ảnh tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hà Nội  từ 1959 đến 1966

 
Bài giảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 14/5/1966. Bài giảng được đánh máy, có bút tích sửa chữa của Người. 
 

Một số Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bộ thành phố Hà Nội

 Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội qua các thời kỳ
 Những cuốn sách quý về lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội
 
 Hà Nội luôn xứng đáng là Thủ đô yêu dấu của cả nước.
 

Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh, tuổi trẻ Thủ đô phấn đấu trong học tập, rèn luyện góp phần xây dựng Thủ đô giàu mạnh.

 
Triển lãm thu hút đông đảo công chúng tham quan. 
Hà Thanh