Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, phòng trưng bày giới thiệu 30 tác phẩm sáng tác từ năm 1958 đến 1986. Nhiều tác phẩm không chỉ góp phần ghi lại những mốc son lịch sử của cách mạng dân tộc, những hoạt động tuyên truyền trên mọi mặt của đời sống, mà còn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng và tính nghệ thuật của loại hình đồ họa đặc biệt này, qua đó cung cấp cho công chúng cái nhìn toàn diện hơn về nền mỹ thuật Việt Nam.

Dưới đây là một số bức tranh cổ động được giới thiệu tới công chúng:

 
"Ơn Đảng ơn Bác người Mèo có chữ ". Tác giả: Quách Hùng 
 
"Bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững trật tự xã hội" . Tác giả: Quốc Thái 
 
 "Tuổi xanh nhịp bước theo chân Bác". Tác giả: Đỗ Hữu Huề
 
"Hãy chiến đấu cho bao em thơ yên giấc ngủ ngon". Tác giả: Nguyễn Thị Phúc 
 
 "Việt Nam Hồ Chí Minh". Tác giả: Nguyễn Nùng
 
 "Vì tương lai con em chúng ta". Tác giả: Minh Mỹ
 
"Trồng nhiều khoai lang trắng". Tác giả: Trần Hòa 
 
"Vì muôn đời con cháu mai sau" Tác giả:  Vũ Thị Huyên 
 
"Chào quê hương giải phóng". Tác giả:  Minh Phương
 
"Độc lập – Tự do". Tác giả: Lê Sỹ Thăng
H.Lê