Trên địa bàn xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, xâm nhập mặn với nồng độ cao
đã làm cho phần lớn diện tích lúa không có nước tưới. Lúa đang vào thời kỳ trổ bông
đã mất trắng, người dân chỉ biết cắt về để làm thức ăn cho đàn gia súc.

 Không chỉ lúa, hạn hán cũng đã làm 30ha cây sả trên địa bàn xã Phú Đông 
bị thiệt hại, người dân đầu tư công giống, công chăm sóc,… bây giờ “trắng tay”.
Nguồn nước tại các rạch dẫn vào tưới cho cây trồng đã cạn kiệt, nứt nẻ.
Những khu vườn trồng cây bình bát để làm gốc ghép với cây mãng cầu 
cũng nằm trong tình trạng thiếu nước tương tự.

Tại khu vườn trồng mãng cầu xiêm của gia đình ông Nguyễn Văn Của, 
xã Phú Đông, nguồn nước tưới cho cây đã bị nhiễm mặn tới 8g/l.

Giờ đây, nước tưới cho 180 cây mãng cầu xiêm của gia đình ông chỉ còn biết phụ thuộc 
vào nguồn nước ít ỏi được trữ từ sông Lý Ngư khi nước chưa bị nhiễm mặn.
Các ao nuôi tôm của nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh không thể thả giống theo đúng thời vụ do thiếu nguồn nước ngọt.

Hạn hán đã làm những cánh đồng rơi vào tình trạng đất bạc trắng. 
Theo những người dân ở nơi đây, việc sản xuất cây trồng, nuôi trồng thủy sản 
đang phải đợi khoảng đến đầu tháng 6, khi mùa mưa tới.

Bùi Thủy – Kim Dung