Trung tâm Hành chính công huyện Phước Long chuẩn bị đi vào hoạt động.

Qua các dữ liệu được công bố cho thấy, từ năm 2011 - 2016, kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Bạc Liêu có mức độ cải thiện thấp, không đồng đều ở các nội dung và chưa bền vững. Cụ thể, năm 2012, xếp hạng 55/63; năm 2013, xếp hạng 42/63; năm 2014, xếp hạng 38/63; năm 2015, xếp hạng 38/63; năm 2016, xếp hạng 60/63, nằm trong nhóm trung bình thấp và nhóm thấp nhất. Năm 2017, Bạc Liêu đã lội ngược dòng, nằm trong tốp đầu bảng khi xếp thứ 7/63 tỉnh, thành

Những nỗ lực được đền đáp

Việc đánh giá, xếp hạng chỉ số PAPI hàng năm đối với cấp tỉnh, thành phố được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam hỗ trợ thực hiện; Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là đơn vị chuyên môn triển khai điều tra khảo sát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với quyết tâm cải thiện chỉ số PAPI, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 725/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 về việc thành lập Tổ công tác về nâng cao chỉ số PAPI; Kế hoạch 02/KH-TCT ngày 19/7/2017 về việc nâng cao chỉ số PAPI năm 2017 và những năm tiếp theo; và nhiều văn bản chỉ đạo khác về nâng cao chỉ số PAPI triển khai đến các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2017, UBND tỉnh phân công Sở Nội vụ là cơ quan thường trực chủ trì theo dõi triển khai chỉ số PAPI.

Trong năm 2017, đoàn kiểm tra chỉ số PAPI do Sở Nội vụ chủ trì đã tiến hành kiểm tra hàng trăm cuộc từ cấp xã đến cấp tỉnh, nơi nào phát hiện có những thiếu sót, thực hiện chưa đúng yêu cầu của tỉnh sẽ được hướng dẫn, chấn chỉnh ngay. Công tác tuyên truyền đến tận cơ sở về những nội dung của hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh cũng được đẩy mạnh. UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hành chính công. Đảm bảo công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với nhân dân, kiểm soát tham nhũng, tạo mọi điều kiện để người dân tham gia ở cấp cơ sở.

Qua các dữ liệu công bố kết quả chỉ số PAPI của tỉnh năm 2017 có mức độ cải thiện vượt bậc so với năm 2016, điểm số tăng đồng đều ở các nội dung, tăng 53 hạng với điểm số 38,72/60, nằm trong nhóm 1 thuộc nhóm cao nhất (năm 2016 nằm trong nhóm 4 thuộc nhóm thấp nhất). 

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Kết quả công bố chỉ số PAPI cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực, cả 6 nội dung đều có điểm số tăng khá cao so với năm 2016. Một trong những chỉ số quan trọng nhất của PAPI chính là đánh giá mức độ tham gia và vai trò của người dân trong quản lý nhà nước. Chỉ số nội dung này đo lường tri thức công dân về quyền tham gia và mức độ thực hiện quyền tham gia đó của người dân. Có 3/4 nội dung thành phần đã được cải thiện, đạt 5,79/10 điểm, tăng 20,6% so với năm 2016, xếp hạng 14/63. Ở nội dung công khai minh bạch, đảm bảo quyền “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được đánh giá trên 3 nội dung thành phần, gồm danh sách hộ nghèo; quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất, giá đền bù; thu, chi ngân sách cấp xã, phường. Tất cả đều có điểm số tăng cao, đạt 6,33/10 điểm, tăng 31,6% so với năm 2016, xếp hạng 5/63. 

Việc đo lường mức độ tương tác giữa chính quyền với người dân và hiệu quả hoạt động trên thực tế của các thiết chế dân chủ cơ sở gồm Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Tỷ lệ người dân nhận biết chưa cao về quy trình, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cũng như sự tồn tại của Ban Thanh tra nhân dân tại địa phương. Do đó, tỷ lệ này số điểm tăng không cao, chỉ xếp hạng 41/63 tỉnh, thành. Riêng chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, đây là nội dung đo lường cảm nhận và trải nghiệm của người dân về hiệu quả phòng chống tham nhũng của các cấp chính quyền, được đánh giá qua 4 nội dung. Có 3/4 nội dung được cải thiện, xếp hạng 10/63 tỉnh, thành. Đối với chỉ số đo lường chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công ở những lĩnh vực cần thiết nhất cho đời sống của người dân, có 3 nội dung thành phần đều có điểm số tăng hơn là chứng thực/xác nhận, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mặc dù tăng vượt bậc về thứ hạng, nhưng một số chỉ số thành phần chưa cao, như tỷ lệ người dân nhận định rằng cán bộ chính quyền vẫn còn tình trạng vòi vĩnh khi làm thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng. Tương tự, thủ tục hành chính cấp xã, phường cũng có điểm số giảm so với năm 2016... Đây là những vấn đề mà tỉnh phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo, để chỉ số PAPI năm 2018 giữ vững ở nhóm đầu bảng, ngày càng hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của chính quyền các cấp.

Theo baobaclieu.vn