Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Bạc Liêu khóa XI.

Theo báo cáo thẩm tra của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), năm 2017 thành phố vẫn giữ mức ổn định và phát triển, kinh tế duy trì và tăng trưởng khá (7,2%), hầu hết các chỉ tiêu KT-XH của năm đều thực hiện đạt và vượt (chỉ có 3 chỉ tiêu không đạt gồm lĩnh vực chăn nuôi, diêm nghiệp và thủy sản).

Kỳ họp cũng đã đưa ra các giải pháp và các chỉ tiêu KT-XH trong năm 2018 như: tốc độ tăng GRDP 7,28%; thu nhập bình quân đầu người 61,8 triệu đồng/năm; thu ngân sách 290 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 6.000 lao động; tỷ lệ hộ dùng điện 99,96%...

Theo đó, UBND thành phố cũng đã báo cáo nội dung thực hiện các kiến nghị của cử tri đặt ra tại kỳ họp thứ 5; trả lời 14 nhóm ý kiến của cử tri đặt ra trước kỳ họp thứ 7, tập trung vào tình trạng dự án treo, ngập úng, hệ thống thoát nước, các tuyến đường bị xuống cấp...

Kỳ họp cũng đã tập trung thảo luận và đưa ra giải pháp trong các lĩnh vực: giải pháp thu ngân sách; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; công tác quản lý đô thị trong thời gian tới.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết; bầu bổ sung 2 ủy viên  UBND thành phố gồm: ông Huỳnh Chí Linh, Trưởng phòng Tư pháp và ông Phan Minh Kha, Trưởng phòng Nội vụ.

PV