Thực hiện công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, trong năm 2017, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Kết quả, đã giới thiệu được 170 đoàn viên ưu tú, trong số đó có 119 người đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng tổng số đảng viên trong độ tuổi Đoàn của Khối các cơ quan tỉnh lên 674 đồng chí. 

PV