Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.L

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo năm 2017, hầu hết hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận được với những chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, tỉnh còn quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng nên đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện đáng kể. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh đã giảm được 7.741 hộ nghèo, tương đương 3,82% (từ 12,24% xuống còn 8,42%) và thoát 4.872 hộ cận nghèo, tương đương giảm 0,22% (từ 6,86% xuống còn 6,64%) so với đầu năm 2017. Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo với nội dung, giải pháp phù hợp.

Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2018,  tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn dưới 5%, Bạc Liêu sẽ rà soát, phân loại và tìm hiểu nguyên nhân thiếu hụt của từng hộ nghèo, cận nghèo, từ đó có những giải pháp cụ thể để giúp đỡ. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn, gắn với việc hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đối với hộ nghèo theo quy định; thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhất là hộ có người khuyết tật, chủ hộ là phụ nữ; xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững. Hỗ trợ kết nối người nghèo với thị trường thông qua phát triển các đơn vị cung cấp dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với hộ nghèo. Thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động nghèo. Các địa phương, đoàn thể vận động doanh nghiệp bảo trợ, nhận người nghèo vào làm việc để có thu nhập ổn định.

Ngoài ra tranh thủ nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, dự án hỗ trợ xã bãi ngang ven biển và các chương trình mục tiêu quốc gia khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống, tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo được tiếp cận và hưởng lợi từ những công trình này. Tập trung đẩy mạnh việc vận động các nguồn lực để thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và các chương trình khác do các ngân hàng, doanh nghiệp hỗ trợ và từ nguồn quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội của địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành và các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo năm 2017. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần tập trung vào 3 vấn đề như: tiếp tục đổi mới cách làm để làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo; triển khai quyết liệt hơn, cụ thể hơn và hiệu quả hơn trong việc chỉ đạo cấp dưới, giao nhiệm vụ và nguồn lực; tăng cường truyền thông các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giúp đỡ hộ nghèo và 26 hộ thoát nghèo tiêu biểu năm 2017.

Theo báo Bạc Liêu