Quang cảnh hội nghị. Ảnh: L.A

Dự hội nghị còn có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị và tập thể là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc học tập và làm theo Bác ở các cấp, các ngành trong tỉnh đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị một cách nghiêm túc. Nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan tỏa, đạt kết quả cao của cấp ủy, chính quyền các cấp đã được xây dựng, nhân rộng và nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống văn hóa, lịch sử, giáo dục lối sống; nêu gương người tốt - việc tốt và các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác dụng rõ nét trong xây dựng hình ảnh mới, tiến bộ về đất, về người Bạc Liêu. Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phát động mạnh mẽ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị, địa phương; phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn và niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền được củng cố. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh, hội nghị là thời điểm để toàn tỉnh cùng nhìn lại những việc đã làm được, đồng thời kiểm điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt kết quả cao hơn, rõ nét và thực chất hơn trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến tham luận, thảo luận đã được đại biểu của các cơ quan, đơn vị trình bày tại hội nghị, tập trung phản ánh về những thuận lợi, khó khăn; những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa của các tập thể tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 06 với những mô hình thiết thực, đa dạng trên nhiều lĩnh vực; khẳng định những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 2 năm qua có sự đóng góp quan trọng của việc thực hiện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần quán triệt thật sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; Chỉ thị 06, Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng trong việc phát huy năng lực, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc học tập và làm theo Bác phải gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2018 và thời gian tới. Công tác thi đua, khen thưởng phải chính xác, kịp thời, chú trọng vào những mô hình hay, cách làm sáng tạo; vào các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống cộng đồng và tiến bộ xã hội.

Theo baobaclieu.vn