Xây dựng đường giao thông nông thôn ở huyện Phước Long.

Về các xã XDNTM của tỉnh Bạc Liêu hôm nay, ắt hẳn nhiều người sẽ không khỏi tự hào với những con đường bê-tông được kết nối từ lộ chính cho đến tận xóm, ấp của từng hộ dân. Từ sản xuất độc canh cây lúa, đến nay các địa phương trong tỉnh đã xây dựng thành công hàng chục mô hình sản xuất mới cho lợi nhuận đạt từ 100 - 200 triệu đồng/ha/năm và những cánh đồng mẫu lớn cho con tôm, cây lúa ngày càng được mở rộng, những mô hình liên kết sản xuất giữa nông dân - doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ cao trong tương lai sẽ trở thành động lực đưa nông nghiệp - nông thôn Bạc Liêu bứt phá đi lên.

Đạt được những kết quả đáng tự hào ấy phải ghi nhận những cách làm sáng tạo, quyết tâm và nỗ lực rất nhiều từ các địa phương mà tiêu biểu là huyện Phước Long, địa phương được Trung ương chọn là 1 trong 5 huyện điểm của cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM. Bắt tay XDNTM, Đảng bộ và nhân dân huyện Phước Long đã khơi dậy truyền thống yêu nước, chung sức, chung lòng trong thực hiện 19 tiêu chí trong XDNTM, và đến nay 7/7 xã trên toàn huyện đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phước Long đang tiếp tục nâng cao các tiêu chí để thực hiện thắng lợi mục tiêu XDNTM kiểu mẫu, bền vững đến năm 2020. Đồng thời, ban hành nhiều nghị quyết về XDNTM như Nghị quyết 03/NQ-HU về xây dựng huyện Phước Long xanh - sạch - đẹp, Nghị quyết 05/NQ-HU về đẩy mạnh phát triển kinh tế từ nay đến năm 2020…

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng CNH-HĐH nông nghiệp - nông thôn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-TU về đẩy mạnh XDNTM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, đề ra mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; Phước Long được Trung ương công nhận là huyện nông thôn mới; Vĩnh Lợi cơ bản hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới và TP. Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ XDNTM. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, Bạc Liêu sẽ huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội như: Cơ bản hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu trên địa bàn xã, ấp, gồm: Giao thông, điện, thủy lợi, trường học, các trạm y tế, bệnh viện, cơ sở vật chất văn hóa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng mức thụ hưởng trực tiếp cho cư dân nông thôn. Đặc biệt, sẽ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi - thủy nông nội đồng để đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp và phục vụ dân sinh; đầu tư các công trình điện đảm bảo cung cấp phục vụ sinh hoạt và sản xuất; xây dựng chợ nông thôn phát triển đúng theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa; hệ thống bưu điện văn hóa xã được duy trì và đổi mới hoạt động, chất lượng; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; Tăng cường vận động thêm nguồn lực xã hội hóa để chăm lo nhà ở cho đối tượng gặp khó khăn...

PV