• Tiềm năng - Cơ hội và phát triển  

Bạc Liêu: Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị
11:09 26/01/2018
(ĐCSVN) - Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tỉnh Bạc Liêu quan tâm; coi đó là công việc quan trọng, được tiến hành thường xuyên, liên tục, với nhiều lực lượng, phương pháp, hình thức tuyên truyền đa dạng; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Đưa cử nhân về cơ sở để nâng cao chất lượng cán bộ
10:57 18/08/2017
(ĐCSVN) - Nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cơ sở và xem công tác củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở là khâu đột phá nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu quyết định thực hiện chủ trương đưa sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác xã, phường, thị trấn (gọi chung là cở sở).
Công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Phó Sinh và đô thị Chủ Chí
16:47 09/12/2015
Chiều 7/12/2015, Sở Xây dựng phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Atec An Giang và UBND huyện Phước Long tổ chức công bố Quyết định số 1839 và 1840/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Phó Sinh và đô thị Chủ Chí (thuộc huyện Phước Long)