• Tiềm năng - Cơ hội và phát triển  

Công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Phó Sinh và đô thị Chủ Chí
16:47 09/12/2015
Chiều 7/12/2015, Sở Xây dựng phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Atec An Giang và UBND huyện Phước Long tổ chức công bố Quyết định số 1839 và 1840/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Phó Sinh và đô thị Chủ Chí (thuộc huyện Phước Long)