Kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Giang.

Ngày 13/9/2017, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang ký Quyết định số 106 “Thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí có nguồn gốc ngân sách và các quỹ tài chính tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Yên Thế, giai đoạn 2013 - 2016”.

Sau 3 tháng thanh tra, ngày 29/12/2017, Thanh tra tỉnh Bắc Giang ký kết luận thanh tra. Theo đó, Thanh tra tỉnh đã phát hiện thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm trong việc sử dụng ngân sách. 

Từ năm 2013- 2016, huyện Yên Thế được cấp 2.328.000.000 đồng kinh phí đảm bảo xã hội. Đây là nguồn được UBND tỉnh giao dự toán theo định mức đầu dân tại Nghị quyết số 31/2010 ngày 12/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2011 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh khẳng định: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch thăm và tặng quà Tết bằng nguồn kinh phí bảo đảm xã hội cho các đối tượng không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 667.100.000 đồng.

Theo UBND huyện Yên Thế, số tiền 667.100.000 đồng được chi trong 4 năm (2013, 2014, 2015, 2016) cho các trung tâm chăm sóc người có công, đảng viên trên 50 năm tuổi Đảng, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú (mỗi suất khoảng 200.000 đồng). Số kinh phí này đều được chi theo kế hoạch thăm, tặng quà hàng năm và thăm viếng một số đối tượng khi ốm đau, qua đời. Trước khi chi đều được bàn bạc, thảo luận tập thể Huyện ủy, UBND huyện để duyệt đối tượng trước khi thực hiện tổ chức các đoàn thăm viếng.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo huyện thừa nhận việc hiểu sai quy định dẫn đến chi không đúng số tiền 667.100.000 đồng nhưng quan trọng là “không có tập thể, cá nhân nào vụ lợi, tư túi mà chỉ hướng tới mục tiêu tốt đẹp, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" đối với người có công, với người có hoàn cảnh khó khăn..”.

Ngoài số tiền 667.100.000 đồng, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện: Chi thuê xe ô tô cho cán bộ trong phòng (không có tiêu chuẩn được sử dụng ô tô) đi công tác tại các xã trong huyện; Còn có trường hợp chi miễn, giảm phí cho sinh viên không đúng điều kiện được hưởng miễn giảm; Thu, quản lý Quỹ bảo trợ trẻ em chưa đúng quy định.

Về nguồn kinh phí bảo trợ xã hội từ 2013-2016, UBND huyện Yên Thế cho biết: Năm 2013 được cấp 12.793.687.000 đồng, đã chi cho 2.784 đối tượng được hưởng trợ cấp với số tiền 8.174.695.000 đồng, số dư chuyển năm sau là 4.618.992.000 đồng; năm 2014 được cấp 14.207.463.000 đồng, đã chi cho 2.976 đối tượng được hưởng trợ cấp với số tiền 9.996.200.000 đồng, số dư chuyển năm sau là 4.241.262.600 đồng; năm 2015 được cấp 13.861.263.000 đồng, đã chi cho 3.076 đối tượng được hưởng trợ cấp với số tiền là 12.424.279.000 đồng, số dư chuyển năm sau là 1.436.983.000 đồng; năm 2016 được cấp 16.496.983.000 đồng, đã chi cho 3.221 đối tượng được hưởng trợ cấp với số tiền là 16.117.154.500 đồng, số dư chuyển năm sau là 379.828.000 đồng). 

Từ số liệu nêu trên, lãnh đạo huyện Yên Thế khẳng định: UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trợ xã hội; Huyện tuyệt đối không chi tặng quà Tết và thăm viếng các đối tượng khác bằng nguồn bảo trợ xã hội (là nguồn được cấp để chi trợ cấp thường xuyên cho đối tượng, chi mua bảo hiểm y tế và hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội): Hiện không có trường hợp nào có ý kiến thắc mắc, khiếu kiện liên quan là đối tượng thuộc diện được bảo trợ mà không được hưởng.

Liên quan đến việc xử lý sau kết luận thanh tra, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo huyện Yên Thế cho biết: Thực hiện chỉ đạo của huyện, tập thế, cá nhân liên quan đã kiểm điểm đúng với kết luận của Thanh tra tỉnh. Việc xử lý về kinh tế cũng đã được thực hiện đúng với kết luận của Thanh tra tỉnh./.

Nhóm PV Ban Bạn đọc