Việc tham gia BHYT sẽ mang lại nhiều quyền lợi cho người dân (Ảnh: TL)

Trả lời:

Điều 14 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC có quy định:

“Điều 14. Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT bao gồm:

1. Khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Như vậy, trường hợp khám chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT, bạn Lê Thị Phương sẽ được quỹ BHYT chi trả theo hình thức thanh toán trực tiếp.

Về mức chi trả cụ thể được xác định theo Khoản 3 Điều 16 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC như sau:

“3. Mức thanh toán BHYT:

a) Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT: thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định;

b) Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT: thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Như vậy, khi đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT, bạn Lê Thị Phương vẫn được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh; tuy nhiên mức hưởng tối đa sẽ được giới hạn theo phụ lục 4 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC như sau:

– Điều trị ngoại trú tại cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương: 60.000 đồng.

– Điều trị nội trú tại cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương: 500.000 đồng.

– Điều trị nội trú tại cơ sở y tế tuyến tỉnh và tương đương: 1.200.000 đồng.

– Điều trị nội trú tại cơ sở y tế tuyến trung ương và tương đương: 3.600.000 đồng./.

Ban Bạn đọc