leftcenterrightdel
Mỗi cán bộ BHXH là một tuyên truyền viên tích cực 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một phần quan trọng trong chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện khuyến khích người dân có thu nhập tự nguyện tham gia, có sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách nhà nước cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đảm bảo an sinh cho người lao động khi hết tuổi lao động, không còn khả năng lao động được Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả lương hưu, đảm bảo thu nhập và ổn định cuộc sống. Chính sách này thể hiện sự tích cực, chủ động của người lao động đối với việc tự bảo đảm an sinh cho bản thân.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các Đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và vận động người dân tham gia. Việc thu tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện do các Đại lý thu thực hiện.

 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đã phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong viên chức, người lao động thuộc đơn vị với chủ đề “Phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện”. Theo đó, từ ngày 15/3/2020, việc thu tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ được thực hiện tại các Đại lý thu và nhân viên Đại lý thu mà còn được thực hiện tại cơ quan Bảo hiểm xã hội và do viên chức cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện.

 Hưởng ứng phong trào thi đua, viên chức cơ quan Bảo hiểm xã hội đã tích cực thông tin, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân dưới nhiều hình thức như: Tổ chức đến các hộ gia đình, các khu vực kinh doanh của tiểu thương để cấp phát tờ rơi tuyên truyền; thông qua mạng xã hội như facebook, zalo để thông tin, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nói chung và chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng… Mặc dù chịu không ít ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 nhưng từ khi phát động phong trào thi đua đến nay, viên chức cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đã vận động được hơn 160 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thông qua đó, có thể thấy người dân đã dần nhận thức đầy đủ, rõ ràng và tin tưởng vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, cũng như tích cực, chủ động hơn về việc tự an sinh cho chính bản thân mình, góp phần chia sẻ cộng đồng và phát triển xã hội.

Trong tháng 05/2020 - “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân” theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh để tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; đồng thời phát động đợt cao điểm “10 ngày tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” từ ngày 21/5-30/5/2020. Với những hoạt động tích cực này, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ ngày càng phát triển với sự tham gia đông đảo và rộng rãi của người dân lao động ở khu vực phi chính thức./.

Kim Anh