leftcenterrightdel
 Cán bộ BHXH huyện và phòng VHTT&TT huyện Pác Nặm ra quân tuyên truyền

Theo đó, BHXH huyện đã thành lập 05 nhóm tuyên truyền, mỗi nhóm gồm 02 người, thực hiện phát tờ rơi và phiếu khảo sát ý kiến của người dân về chính sách BHXH tự nguyện, tuyên truyền chính sách đến từng hộ kinh doanh trên địa bàn trung tâm huyện. Khi được nghe tuyên truyền, giải thích, nhìn chung người dân đều quan tâm đến chính sách BXHH tự nguyện, nhận biết được đây là chính sách của Đảng và Nhà nước, có vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước. Qua buổi tuyên truyền đã vận động được 04 người tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian tới, BHXH huyện sẽ tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền qua trang fanpage của BHXH huyện, tuyên truyền qua facebook cá nhân của từng cán bộ viên chức, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tiếp tục phát tờ rơi tuyên truyền và tư vấn trực tiếp đến từng hộ kinh doanh trên địa bàn huyện về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là BHXH tự nguyện,… góp phần hoàn thành chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH được giao./.

Thu Trang