Ảnh minh họa. Nguồn: TT

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 3/2018, số người tham gia BHXH là 13,7 triệu người. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 13,68 triệu người; BHXH tự nguyện 230 nghìn người); BHTN là 11,6 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 80,65 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86% dân số.

Trong tháng 3/2018, toàn ngành thu BHXH, BHYT, BHTN là 29.689 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2018, toàn ngành thu 67.747 tỷ đồng; đạt 20,5% so với kế hoạch giao năm 2018; tăng 10,7% so với tổng số thu cùng kỳ năm 2017.

Số người được cấp sổ BHXH là 13,61 triệu, đạt 99,3% số người tham gia BHXH; số lượng sổ BHXH bàn giao cho người lao động là 11,43 triệu sổ/13 triệu sổ phải trả, đạt 79,46%. Hết quý I/2018, số người đã được cấp thẻ BHYT là 81 triệu (trong đó cấp theo mã số BHXH là 77,89 triệu)./.

VA