leftcenterrightdel
Can Lộc sơ kết công tác BHXH, BHYT 8 tháng đầu năm và triển khai BHYT học sinh năm học 2020-2021 

Thực hiện chương trình công tác tháng 9/2020, UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác BHXH, BHYT toàn dân 08 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020; Tổng kết công tác BHYT học sinh năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tham dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Tuấn Bình, Phó Giám đốc BHXH tỉnh và đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh; các đồng chí đại diện Ban thường vụ Huyện ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo BHXH,  BHYT toàn dân cấp huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện. 

Đại diện lãnh đạo BHXH huyện và phòng Giáo & Đào tạo huyện đã thông qua tại Hội nghị: báo cáo kết quả thực hiện công tác BHXH, BHYT toàn dân 08 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020; và báo cáo tổng kết công tác BHYT học sinh năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Các báo cáo đã đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, kết quả đạt được và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để nhằm nâng cao hiệu quả, hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu được giao trong năm 2020, năm học 2020-2021.

Tại hội nghị, đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn đã tập trung thảo luận nguyên nhân những vướng mắc, tồn tại dẫn đến một số đơn vị đạt kết quả còn thấp và biện pháp khắc phục; bên cạnh đó chủ trì hội nghị cũng đã mời các đơn vị có thành tích tốt trong thời gian qua chia sẻ những giải pháp, những mô hình thực hiện có hiệu quả trong quá trình thực tiễn triển khai công tác BHXH, BHYT toàn dân nói chung và công tác BHYT học sinh nói riêng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Bình, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện Can Lộc đã đạt trong thời gian qua nhất là trong công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện (có 2.248 người tham gia, tăng 86% so với năm 2019), BHYT (đã đạt tỷ lệ trên 90% theo kế hoạch được giao năm 2020) và đặc biệt là tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh năm học 2019-2020 đã gia tăng vượt bậc (đạt  tỷ lệ 99,22%, cao hơn 10% so với năm học 2018-2019). Trong thời gian tới, để duy trì và gia tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, BHXH toàn dân một cách bền vững, đúng lộ trình cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cấp ủy chính quyền địa phương từ cấp huyện đến xã, phải không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm đạt hiệu quả truyền thông cao nhất, giúp người dân tiếp cận được những quyền lợi, lợi ích cơ bản, chế độ khi tham gia BHXH, BHYT.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cho chủ tịch UBND các xã, thị trấn với vai trò là các trưởng Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân cấp xã cần chủ động, quyết liệt và sát sao hơn nữa trong công tác chỉ đạo, triển khai công tác BHXH, BHYT toàn dân tại cơ sở; cần xây dự kế hoạch chi tiết, các giải pháp đồng bộ để gắn kết các tổ chức hội, đoàn thể, tổ chức chính trị tại địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, nhằm gia tăng tỷ lệ bao phủ BHYT và BHXH trên địa bàn huyện trong 04 tháng cuối năm 2020, đặc biệt là các địa phương đăng ký nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn cần phải kế thừa và phát huy kết quả đạt được về công tác BHYT học sinh của năm học 2019-2020, để hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh đến trường năm học 2020-2021 có thẻ BHYT, xem đây là một nội dung, tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng của các trường học trong năm học 2020-2021.

Đắc Thiết