Chi bộ Khai thác và Thu nợ BHXH tỉnh Hà Tĩnh sinh hoạt chuyên đề năm 2019

Chi bộ Khai thác và Thu nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2019, với nội dung “Thực hiện giải pháp khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại các đơn vị sử dụng lao động do cơ quan Thuế cung cấp và đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gắn với việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và của từng đảng viên.

Với chuyên đề học tập của năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chi bộ đã vận dụng và gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành, đó là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân chính là thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị, quy định về chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, chương trình hành động số 1282-CTr/TU ngày 30/11/2018 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW nhằm đạt mục tiêu tăng nhanh đối tượng tham gia, đảm bảo an toàn quỹ để BHXH thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình kinh tế chính trị - xã hội của đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.

Chi bộ cũng đã nhận định công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH đang là vấn đề rất khó khăn đối với BHXH tỉnh Hà Tĩnh nhằm tăng diện bao phủ BHXH theo mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW. Trong tình hình nền kinh tế tỉnh nhà vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh, cùng với chủ trương tinh giảm biên chế của tỉnh thì áp lực về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH ngày càng tăng lên.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Chi bộ xác định nguồn dữ liệu các doanh nghiệp đang hoạt động và có kê khai thuế là nguồn dữ liệu đầy đủ, toàn diện nhất về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn. Việc sử dụng, khai thác tốt nguồn dữ liệu này là yếu tốt quan trọng, quyết định trong công tác khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc do vậy Chi bộ đã tập trung chỉ đạo và đưa ra các giải pháp thực hiện, đó là: Phối hợp với cơ quan Thuế các cấp để sàng lọc và đưa ra danh sách các đơn vị đang kê khai thuế nhưng chưa tham gia đóng BHXH và các đơn vị có kê khai thuế thu nhập cá nhân mà chưa đóng chưa đủ số lao động theo kê khai. Sau khi có dữ liệu, sẽ phân bổ về cho các đơn vị BHXH cấp huyện để lên kế hoạch làm việc và đề nghị đơn vị thực hiện đóng BHXH cho người lao động theo quy định của Luật. Sau hai lần đôn đốc, nếu đơn vị không thực hiện, cơ quan BHXH sẽ tiến hành Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trường hợp đơn vị vẫn cố tình không thực hiện sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra về hành vi trốn đóng BHXH.

Song song với rà roát và làm việc trực tiếp với đơn vị, Chi bộ cũng đã đưa ra các giải pháp khác như tăng cường công tác tuyên truyền, củng cố hệ thống đại lý thu tại các các xã, phường, thị trấn và tổ chức các chương trình đối thoại với các doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ sử dụng lao động trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động về chế độ BHXH, BHYT.

Phát biểu chỉ đạo chi bộ, đồng chí Phan Đình Trinh, Phó giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Chi bộ trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát, khai thác các doanh nghiệp từ nguồn dữ liệu của cơ quan Thuế, đồng thời phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể, với Bưu điện để khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện nhằm đạt mục tiêu về tỷ lệ bao phủ BHXH theo Nghị quyết số 28-NQ/BCH của BCH Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 1282-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Trương Tuyết