leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự đại hội 

Đảng bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh vừa  tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí trong các Ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết:  Trong nhiệm kỳ 2015-2020,  Ban Chấp hành Đảng bộ đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, kế hoạch của Nhà nước, sự điều hành đồng bộ, quyết liệt của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh; tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất và năng lực, làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước. Công tác chỉ đạo, điều hành được đổi mới, với tinh thần tập trung, đồng bộ, quyết liệt gắn với thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện chế độ, chính sách và quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, các phòng nghiệp vụ tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành trên 75 văn bản quan trọng, có ý nghĩa quyết định việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Số thu trong 5 năm là 10.428 tỷ đồng, tỷ lệ nợ dưới 3%. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, cụ thể: năm 2015 tỷ lệ bao phủ là 81,7%, năm 2016 tỷ lệ bao phủ đạt 82% dân số, năm 2017 tỷ lệ bao phủ đạt 85% dân số, năm 2018 tỷ lệ bao phủ đạt 86% dân số. Năm 2019 tỷ lệ bao phủ trên 88%. Số người tham gia BHXH bắt buộc 85.909 người, tăng 7.791 người so với đầu nhiệm kỳ, tương ứng tăng 10%. Số người tham gia BHXH tự nguyện 12.622 người, tăng 8.290 người, tương ứng tăng 291%. Tổng số chi trong nhiệm kỳ 15 ngàn tỷ đồng; tổng số lượt người khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong nhiệm kỳ là 7,9 triệu lượt; tổng số lượt người được giải quyết các chế độ BHXH, BHTN là 182 ngàn lượt.

leftcenterrightdel
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 

Ban Chấp hành Đảng bộ đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, kế hoạch của Nhà nước, sự điều hành đồng bộ, quyết liệt của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất và năng lực, làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chính sách. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 15 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Hiện nay tổng số đảng viên trong đảng bộ là 105 đồng chí.

Đại hội cũng đề ra Phương hướng, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 -2025 đó là: Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ; Đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; quản lý chi KCB BHYT chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kế hoạch được BHXH Việt Nam, HĐND, UBND tỉnh giao; tập trung đẩy mạnh CCHC theo hướng tăng cường giao dịch điện tử hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trả kết quả thông qua dịch vụ công. Triệt để ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, quản lý. Cải cách bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức: Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe những ý kiến tham luận đóng góp về báo cáo chính trị, về các hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thông qua Báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

leftcenterrightdel
Đ/c Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành tích mà Đảng bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị, Đảng bộ BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu Lãnh đạo ngành BHXH, HĐND, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương; chú trọng công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng tham mưu của các Chi bộ, xây dựng hình ảnh người cán bộ ngành BHXH tận tụy, tận tâm và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng phát triển Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và xây dựng các tổ chức toàn thể ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng BHXH tỉnh khóa mới, đồng chí Hoàng Văn Minh đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kì 2020-2025.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của BHXH tỉnh trong công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thảo Khang