leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Bình) 

Hội nghị tập trung triển khai những nội dung nghiệp vụ mới về công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, các phần mềm nghiệp vụ liên quan; đồng thời, chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch thu, phát triển đối tượng, quản lý nợ, cập nhật cơ sở dữ liệu, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp về việc: Cấp mã số mới cho trẻ em từ thuộc tỉnh khác chuyển đến; Thủ tục liên quan đơn vị giải thể, ngừng hoạt động theo quy định mới; Việc điều chỉnh số tiền thu BHXH tự nguyện sau khi đã chốt số liệu thu; Tính hoa hồng đại lý trên phần mềm…

Tiếp tục triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2020, BHXH thành phố sẽ tập trung đôn đốc hoàn thành kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH; rà soát, tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia về những khó khăn, bất cập khi triển khai nghiệp vụ mới, đảm bảo triển khai thực hiện thống nhất từ Thành phố đến quận, huyện; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, nhất là việc chấp hành các quy định về quy trình, thủ tục, phân cấp, thẩm quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trước đó, BHXH Thành phố cũng tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Quyết định số 108/QĐ-BHXH ngày 22/01/2020 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu ngành BHXH (DataWareHouse) phiên bản 1.0 và mô hình liên thông dữ liệu các phần mềm nghiệp vụ của Ngành.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên triển khai và hướng dẫn thực hành các nội dung: Mô hình liên thông các phần mềm nghiệp vụ của ngành BHXH, trao đổi dữ liệu với các đơn vị ngoài ngành; Hệ thống kho dữ liệu tập trung của ngành Bảo hiểm xã hội (Datawarehouse); Hướng dẫn tính năng Lập hồ sơ công việc trên hệ thống văn bản điều hành; Hướng dẫn chia sẻ tập tin trên Hệ thống thư điện tử ngành đến toàn thể hội nghị…

Để triển khai hiệu quả công việc, các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện tiếp tục triển khai các nội dung đã tập huấn, đảm bảo khai thác có hiệu quả dữ liệu tập trung của Ngành, thực hiện bảo mật thông tin theo quy định; theo dõi, kiểm tra, xử lý những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại các phòng và BHXH quận, huyện./.

 

 

Văn Bình