• Tin tức  

Đẩy mạnh công tác truyền thông về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp
17/05/2018
(ĐCSVN) – Theo Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Hà, người lao động ở một số nơi còn chưa hiểu được lợi ích lâu dài của bảo hiểm thất nghiệp, vai trò của các trung tâm dịch vụ việc làm, chính sách việc làm với đối tượng đặc thù cũng như bảo đảm quyền việc làm để phát triển kinh tế - xã hội..
Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
13:58 21/05/2018
(ĐCSVN) - ​Trong 10 năm qua, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
BHXH Bắc Kạn triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
11:16 21/05/2018
(ĐCSVN) - Tại hội nghị, các đại biểu được nghe toàn bộ 03 nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2018, trong đó, tập trung đi sâu phân tích vào nội dung những người đứng đầu cần phải học tập, làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực...
BHXH tỉnh Tuyên Quang sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
11:16 21/05/2018
(ĐCSVN) - Đảng bộ BHXH tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Gắn hiệu quả quản lý với chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội
16:43 16/05/2018
(ĐCSVN) - Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị Chính phủ cần quan tâm bảo đảm gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hằng năm.
Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội
16:14 16/05/2018
(ĐCSVN) – Công tác tuyên truyền cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới cả về nội dung và phương pháp tổ chức nhằm góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng và mỗi người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong thực thi chính sách, pháp luật BHXH, BHYT…
Chi phí quản lý BHXH giai đoạn 2019-2021 sẽ giảm dần
21:49 15/05/2018
(ĐCSVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với tờ trình của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện cơ chế tiền lương bằng 1,8 lần quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành bảo hiểm xã hội.
Đề xuất phát hành trái phiếu chính phủ nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
15:43 14/05/2018
(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Chính phủ, ngân sách nhà nước (NSNN) vẫn còn nợ Quỹ bảo hiểm xã hội 22.090 tỷ đồng. Chính phủ đề xuất cho phép thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện chuyển 22.090 tỷ đồng kinh phí từ NSNN vào Quỹ theo lộ trình.
Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm an sinh, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội
10:22 09/05/2018
(ĐCSVN) - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước” của GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
BHXH Hà Tĩnh tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
11:59 07/05/2018
(ĐCSVN) – Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016, 2017.