Ngay khi Nghị định 166 của Chính phủ có hiệu lực vào 1/3/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai việc thực hiện giao dịch điện tử tại các đơn vị bảo hiểm xã hội trên địa bàn 10 huyện, thành phố. Giao dịch điện tử được áp dụng đối với nhiều hoạt động như: cấp sổ, thẻ; chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thanh toán chi phí khám chữa bệnh…

Việc thực hiện giao dịch điện tử bước đầu tạo nhiều thuận lợi cho người thực hiện và đối tượng tham gia, đặc biệt là tiết kiệm thời gian, chi phí, đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ cho doanh nghiệp và đơn vị, thuận lợi trong việc quản lí hồ sơ và giảm thiểu áp lực cho cơ quan quản lí bảo hiểm.

Đến hết tháng 3/2017, 95% đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tham gia thực hiện giao dịch điện tử.

Hoàng Vui - PV