leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: Hoa Quỳnh 

Thông tin trên được bà Đinh Mai Hạnh, Phó Trưởng ban Thu, BHXH Việt Nam cho biết. Theo bà Đinh Mai Hạnh, ngày 21-11-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội. Theo đó, tháng 5 là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

Hoạt động này nhằm mục đích tuyên truyền sâu, rộng nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò trụ cột của chính sách BHXH trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước, khẳng định sự quan tâm sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân.

Bên cạnh đó, hoạt động này cũng nhằm tăng cường công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW, góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Tuyên truyền, vận động trực tiếp đối với đối tượng là nông dân và lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; những rủi ro khi không tham gia BHXH, từ đó thay đổi nhận thức và hành động của người dân, chủ động tham gia BHXH tự nguyện để bảo đảm việc tự an sinh, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan BHXH, bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện để gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Trong quá trình triển khai hoạt động tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, sẽ có những thuận lợi và khó khăn.Đây là năm đầu tiên thực hiện tháng cao điểm vận động triển khai BHXH toàn dân, chắc chắn không tránh khỏi những lúng túng trong triển khai.

Đặc biệt, tháng cao điểm vận động triển khai BHXH toàn dân được triển khai trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 nên việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền BHXH phải đặt ra nhiều tình huống, kịch bản theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Theo bà Hạnh, trong bối cảnh khó khăn chung của toàn xã hội về kinh tế, việc làm, thu nhập của người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH. Bên cạnh đó cũng có những thuận lợi: Nhận thức được những khó khăn, BHXH Việt Nam đang nỗ lực khai thác những thuận lợi, thế mạnh sẵn có để triển khai Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân để mang lại hiệu quả nhất định.

Trong đó, với quá trình từng bước thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, BHXH Việt Nam đã thành lập Phòng Truyền thông - Phát triển đối tượng tại BHXH 63 tỉnh, thành phố, hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác truyền thông gắn với phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

“Chúng tôi cũng đánh giá rằng trước những khó khăn do tác động của dịch bệnh, người lao động ngày càng thấy được rõ hơn tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam đã đạt kết quả tích cực, qua đó, các hoạt động kinh tế, xã hội dần trở lại trạng thái bình thường mới nên việc tổ chức các hoạt động trong Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân được thuận lợi, triển khai được nhiều hình thức. Tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, phát triển đối tượng BHXH tự nguyện từ Trung ương đến địa phương sẽ được diễn ra vào ngày 23-5 tới đây; tiếp tục tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp”, Bà Hạnh cho biết.

Bích Liên