leftcenterrightdel
Xem xét cấp thẻ BHYT cho con của những người tham gia dân công hỏa tuyến như con của liệt sĩ 


Ngày 09/3/2020, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Việc thực hiện bảo hiểm y tế nói chung thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Riêng chế độ bảo hiểm y tế đối với dân công hỏa tuyến quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì chỉ thực hiện với đối tượng trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến, không thực hiện đối với thân nhân của đối tượng.
PV