Kon Tum là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Tây Nguyên, có đường biên giới tiếp giáp với Lào và Campuchia, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Lợi dụng các đặc điểm đó, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhất là lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa tham gia hoạt động của tổ chức FULRO, đòi ly khai, tự trị; hoạt động tôn giáo, truyền đạo trái pháp luật và các loại tội phạm diễn biến phức tạp, tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trước tình hình đó, tỉnh Kon Tum đã có nhiều chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt.

leftcenterrightdel
Một buổi tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điểm sai trái. Ảnh: kontum.gov.vn

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Tỉnh ủy Kon Tum đã triển khai một loạt các hoạt động, giải pháp từ tỉnh đến cơ sở; thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gồm 23 thành viên đã chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả, xấu độc trên internet, mạng xã hội. Hằng tháng, Ban Chỉ đạo báo cáo thông tin về tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, phần tử xấu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trong thời gian tới.

Trước sự phát triển bùng nổ của mạng internet, các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn để chống phá Đảng, chống phá Nhà nước và công cuộc đổi mới, tỉnh đã xây dựng nhóm chỉ đạo, điều hành trên zalo “vì 82 bình yên 2459” và trang facebook tuyên truyền, đấu tranh, phản bác công khai “Ngọc Linh Xanh” thu hút gần 1.500 người tham gia; trong đó đã viết và chia sẻ hàng chục bài viết vạch trần các mưu đồ, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; chỉ đạo phát động trong toàn lực lượng của tỉnh cùng với các lực lượng trong nước gỡ bỏ nhiều trang mạng xã hội có thông tin, hình ảnh xấu độc như: Lisa Phạm, Chu Mộng Long, Việt Tân, Kim Tuyến Phạm... góp phần làm thất bại âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, nhất là trên không gian mạng cho 257 đồng chí cấp tỉnh; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác, các biện pháp kỹ thuật gỡ bỏ các thông tin xấu độc trên mạng xã hội cho đội ngũ cán bộ và các lực lượng của tất cả các huyện, thành phố….

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, trong thời gian tới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức: Tà đạo Hà Mòn vẫn chưa được giải quyết triệt để, một số vụ việc khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến đất đai chưa được giải quyết dứt điểm... trong khi, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khả năng nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch vẫn còn hạn chế, công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng của các cấp, các ngành thiếu đồng bộ, chưa huy động được đông đảo các lực lượng tham gia; nội dung chưa đa dạng, phong phú, thiếu sắc bén, thuyết phục.

leftcenterrightdel

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn chủ trì buổi làm việc với  đoàn công tác Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh sẽ thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đưa công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao.

Phát huy tốt vai trò trách nhiệm và sự chủ động của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng các cấp trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Kiểm soát, nắm bắt và xử lý thông tin trên Internet và mạng xã hội; Phát huy vai trò của báo chí truyền thông, mạng xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với sai phạm. Mỗi đảng viên đều phải có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

T. Huyền