Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hưng Nam

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo đánh giá 04 năm thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; và góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Tạ Đình Thi, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, qua 04 năm thực hiện, Nghị định 51/2014/NĐ-CP đã tạo được hành pháp lý, môi trường và điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy kinh tế biển phát triển, có tác động tích cực góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển được giao.

Tuy nhiên, Nghị định 51/2014/NĐ-CP cũng bộc lộ một số khó khăn, hạn chế gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, Luật Thủy sản cũng giao Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung liên quan đến việc giao khu vực biển phục vụ công tác nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, một số vấn đề về quản lý biển tại địa phương cũng cần được xem xét, giải quyết như nhận chìm ở biển, giao vùng nước ở các cảng biển…

Vì vậy, cần thiết xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn vướng mắc tại các địa phương trong việc thực hiện Nghị định 51 như: Còn nhiều bất cập như một số từ ngữ chưa giải thích rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm dẫn đến khó khăn khi áp dụng; quy định về căn cứ giao khu vực biển; quy định về thời hạn giao khu vực biển; quy định về tài chính khi giao khu vực biển; quy định về thẩm quyền giao khu vực biển; quy định về trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị giao khu vực biển...

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện Nghị định 51 tại các địa phương còn bộc lộ một số hạn chế như công tác giao khu vực biển theo quy định cho các tổ chức cá nhân còn rất ít; công tác tham mưu, xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành còn chậm; quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển chưa được ban hành, do vậy chưa có cơ sở và căn cứ để thực hiện giao khu vực biển.

Đối với việc sửa đổ,i bổ sung Nghị định 51, các đại biểu tập trung chủ yếu vào nội dung giao quyền cho các tổ chức, cá nhân. Đồng thời thống nhất cao về sự cần thiết phải sửa đổi Nghị định 51 cho phù hợp với thực tế.

Theo đó, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51 dự kiến có 5 chương, 34 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quy định việc giao, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại một phần hoặc toàn bộ khu vực biển, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; công nhận hoạt động sử dụng khu vực biển và phương án giải quyết các tranh chấp về sử dụng khu vực biển... Trong đó có 12 điểm mới so với Nghị định 51 trước đây.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi ghi nhận sự đồng thuận cao của các đại biểu về việc cần thiết phải sửa đổi Nghị định 51, do nhiều quy định không khả thi, chưa thật sự phù hợp với thực tiễn. Ngoài việc yêu cầu Tổ soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện thêm Dự thảo Nghị định thay thế. Dự thảo Nghị định này sẽ tiếp tục lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các bộ, ngành, địa phương; công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên Môi trường và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; dự kiến đến tháng 10/2018 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51 sẽ trình lên Chính phủ./.

Bích Liên