leftcenterrightdel

Phú Yên cơ cấu lại theo hướng tăng và hiện đại hóa tàu khai thác xa bờ.

(Ảnh: K.V).

Theo đó, thời gian qua, ngành thủy sản tỉnh Phú Yên đã có sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu đối tượng nuôi, phương thức nuôi nên sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng lên. Tỉnh Phú Yên đã xây dựng được một số mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn sinh học, VietGap; hình thành vùng nuôi và sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn GlobalGap. Trong nuôi trồng thủy sản, bên cạnh các đối tượng nuôi truyền thống như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm hùm bằng lồng, tỉnh cũng đã khuyến khích ngư dân mở rộng nuôi các loài thủy sản khác như cá mú, cá bóp, hàu, rong câu…. theo hướng phát triển kinh tế hộ gia đình.

Tàu thuyền đánh bắt cũng được cơ cấu lại theo hướng tăng và hiện đại hóa tàu khai thác xa bờ có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, gắn với chuyển đổi nghề khai thác từ đơn nghề sang kiêm nghề; duy trì sản lượng đánh bắt hàng năm khoảng 60.000 tấn.

Cùng với đó là tiếp tục phát triển hình thức hợp tác, liên kết tổ, đội trong khai thác thủy hải sản, xây dựng 03 chuỗi liên kết trong khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ đại dương. Hệ thống cảng cá, dịch vụ hậu cần nghề cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được quan tâm đầu tư.

Ngành chức năng của Phú Yên đã tập trung chỉ đạo thực hiện các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, khắc phục các khuyến nghị của EC. Các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản tiếp tục được quan tâm triển khai, tạo điều kiện để ngư dân bám biển sản xuất kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ngoài ra, tỉnh Phú Yên cũng đã triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế biển, trong đó chú trọng phát triển bền vững ngành thủy sản gắn với bảo vệ môi trường nước, góp phần thực hiện thành công chiến lược biển Việt Nam.

Cụ thể, tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách giúp ngư dân chuyển hướng từ khai thác thủy sản ven bờ sang đánh bắt xa bờ, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng và dịch vụ nghề cá; các cơ quan chức năng của tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân bám biển dài ngày bằng các chính sách tín dụng, hỗ trợ năng lực sản xuất. Trong nuôi trồng thủy sản, tỉnh thực hiện đa dạng hóa đối tượng nuôi đi đôi với nâng cao chất lượng giống, chủ động phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường; gắn khai thác, nuôi trồng thủy sản với công nghiệp chế biến để tăng giá trị; đồng thời tìm kiếm đối tác liên doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu…/..

K.V