Biển Cửa Đại - Một trong những điểm du lịch đặc sắc của Quảng Nam.
 (Nguồn ảnh: Tổng cục Du lịch)

Triển lãm nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc vùng biển đảo Việt Nam, giới thiệu tiềm năng du lịch biển đảo… qua đó góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đẩy mạnh đoàn kết, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động văn hóa, quảng bá du lịch hiệu quả đối với các đơn vị tham gia hoạt động.

Triển lãm gồm 2 nội dung trưng bày chính. Khu triển lãm chung sẽ cho thấy một bức tranh tổng quát về biển, đảo Việt Nam từ giai đoạn lịch sử trước cho tới hiện nay với khu trưng bày tư liệu, hiện vật, bản đồ cổ, tư liệu Hán - Nôm về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; trưng bày 19 châu bản triều Nguyễn có nội dung về chủ quyền biển đảo đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tại đây cũng giới thiệu 150 hiện vật cổ về văn hóa biển đảo Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; hiện vật, trang phục lễ hội cư dân vùng biển của các bảo tàng, nhà sưu tập tư nhân...

Tại khu trưng bày thường xuyên chiếu các phim tư liệu về biển, đảo và để khách thăm quan hiểu hơn về ngư dân vùng biển; trưng bày bộ sưu tập ngư cụ đánh bắt và công cụ lao động sản xuất cư dân vùng biển: thuyền, lưới đánh cá...

Ở khu vực trưng bày riêng của 16 tỉnh, thành phố có nội dung gắn với tên gọi “Sắc màu Di sản Văn hóa - Du lịch biển đảo” các tỉnh, thành phố. Tại khu trưng bày này sẽ giới thiệu những giá trị đặc trưng về di sản văn hóa, du lịch biển đảo, các chương trình nghệ thuật dân gian vùng biển và bán các sản phẩm từ biển, hải sản đặc sản của các tỉnh như: Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Kiên Giang...

Tại khu trưng bày, còn diễn ra các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc trưng, trình diễn lễ hội vùng biển, đảo: Lễ hội cầu ngư, hô hát bài chòi.../.

K.T