Đảng Cộng sản muôn trí tuệ, tài năng,

            Chung lý tưởng, tinh thần vì Dân xây hạnh phúc!

            Dân Việt Nam triệu bàn tay, khối óc,

            Hợp niềm tin, sức mạnh với Đảng dệt tương lai!

Nguyễn Văn Long