leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Phủ Chủ tịch. 

Đoàn đại biểu lãnh đạo TP Hà Nội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hoàng Trung Hải; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP ; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành TP Hà Nội.

Thành kính dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn và Tượng đài vua Lê Thái Tổ, các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công ơn của các vị tiên hiền, tiên liệt, các vị liệt tổ, liệt tông đã kiến thiết, xây dựng, bảo vệ Thăng Long - Hà Nội và non sông đất nước, bồi đắp những giá trị lịch sử, văn hóa nghìn năm cho Thủ đô, hun đúc nên truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị của Thăng Long - Hà Nội.

 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tại Đền Ngọc Sơn.
 

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội nguyện quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước; có kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, các đồng chí lãnh đạoTP Hà Nội đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội nguyện nỗ lực xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ xây dựng Thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác hằng mong ước.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tặng quà, mừng tuổi cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thay mặt đoàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn tập thể cán bộ, công nhân viên của Ban Quản lý đã giữ gìn và phát huy hiệu quả những hiện vật gắn bó với cuộc đời của Bác, tuyên truyền, lan tỏa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngày càng nhân lên những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội./.

 

Tin, ảnh: Nam Khánh