leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Nguồn: mt.gov.vn). 

 

 

Chín mươi mùa xuân Đảng chẳng già

Đảng luôn trẻ mãi trong lòng ta

Vì dân vì nước Đảng không quản

Mang đến sắc xuân khắp mọi nhà!

Trung Kiên