Trên thao trường đầy nắng gió, thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng:“Không để Tổ quốc bị bất ngờ bởi các tình huống trên không” cán bô%3ḅ, chiến sĩ, Quân nhân chuyên nghiêp của Trung đoàn  tên lửa 263 không ngừng học tâp, nâng cao trình đô%3ḅ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tiếp thu và triển khai toàn diên các nôi dung, biê%3ḅn pháp, nâng cao chất lượng huấn luyê%3ḅn, tạo bước đô%3ḅt phá về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng quân đội chính quy tinh nhuê%3ḅ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyên cho các đối tượng, coi viêc đổi mới là chìa khóa nâng cao chất lượng huấn luyên. Thực hiên phương châm huấn luyên “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn”, coi trọng huấn luyên đồng bô%3ḅ, chuyên sâu, tăng cường huấn luyên đêm, huấn luyên đồng bô%3ḅ, huấn luyên theo nhiêm vụ, tình huống đảm bảo chất lượng, sát với thực tế chiến đấu, đồng thời, tâp trung đôt phá vào các nôi dung trọng tâm, trọng điểm, vấn đề mới, khâu yếu măt yếu, qua đó xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tiếp tục phát huy truyền thống là “Sư đoàn cơ động chiến lược, có lệnh là đi, có địch là đánh thắng”, cán bô%3ḅ chiến sĩ Sư đoàn phòng không 367- Quân chủng Phòng không - Không quân hôm nay không ngừng tu dưỡng, học tâp, rèn luyên bản lĩnh chính trị vững vàng, làm chủ vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu cao, Quyết tâm quản lý, bảo vê%3ḅ vững chắc, vùng trời, vùng biển đảo phía Nam Tổ quốc, xứng đáng là những người chiến sĩ Phòng không – Không quân anh hùng .

leftcenterrightdel

Triển khai nhiêm vụ huấn luyên tại tiểu đoàn 44 – Trung đoàn 263

 

leftcenterrightdel

Báo động huấn luyện chiến đấu

 

leftcenterrightdel
Huấn luyên hiêp đồng kíp chiến đấu  

 

leftcenterrightdel
Theo dõi mục tiêu trên bảng tiêu đồ 55 

 

leftcenterrightdel
Dẫn xe chở đạn vào bê%3ḅ phóng  

 

leftcenterrightdel
Nạp đạn vào bê%3ḅ phóng 

 

leftcenterrightdel
  Báo động

 

leftcenterrightdel
  Sẵn sàng chiến đấu

 

leftcenterrightdel
Rút kinh nghiệm sau huấn luyện  

 

leftcenterrightdel
Bảo quản khí tài trang bị 

 

leftcenterrightdel
Huấn luyên thể lực 

 

leftcenterrightdel
Chăm sóc khuôn viên doanh trại

 

 


Nguyễn Trung Trực (thưc hiện)