Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi, ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã có dịp trao đổi với phóng viên.


Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ. (Ảnh: Bích Liên)

Phóng viên (PV): Đựợc biết năm 2018, Cục SHTT đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động như tiếp nhận và xử lý đơn về SHCN, cấp bằng sáng chế... Xin ông cho biết những hoạt động nổi bật mà Cục đã đạt được trong năm qua?

Ông Đinh Hữu Phí: Trong năm 2018, hoạt động của Cục SHTT ngày càng trở nên gắn kết với hoạt động chung của Chính phủ, Bộ KH&CN, các bộ/ngành và địa phương thông qua việc sử dụng tài sản trí tuệ làm công cụ phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo…

Cụ thể, Cục đã tiếp nhận 108.374 đơn SHCN các loại (tăng 5,9% so với năm 2017), bao gồm: 63.617 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN (tăng 8,1% so với năm 2017) và 44.757 đơn khác. Xử lý được 79.634 đơn các loại, trong đó có 42.867 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN (tăng 9,2% so với năm 2017) và 36.776 đơn/yêu cầu các loại khác. Cấp văn bằng bảo hộ (VBBH) cho 29.040 đối tượng SHCN (tăng 2,6% so với năm 2017).

Bên cạnh đó, công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT được củng cố, có đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của đất nước, của Bộ nói chung và hoạt động chuyên môn của Cục nói riêng. Công tác thông tin SHCN được bảo đảm thông qua việc cung cấp thông tin qua Thư viện điện tử SHCN, Thư viện số về bằng sáng chế, Công báo SHCN để phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của xã hội...

Đối với hoạt động quản lý nhà nước về SHTT, Cục đã thực hiện thường xuyên thông qua việc hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến SHTT; tham gia góp ý kiến cho các Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ KH&CN và các địa phương. Rà soát nhiều văn bản có nội dung liên quan đến SHTT nhằm bảo đảm thi hành hiệu quả, hiệu lực các quy định của pháp luật, cũng như các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên; hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong việc áp dụng chính sách, pháp luật về SHTT, nhất là thủ tục đăng ký quyền SHCN... Ngoài ra, Cục cũng triển khai hiệu quả các hoạt động về sáng kiến, phát triển sáng tạo, chỉ dẫn địa lý...

PV: Được biết năm qua hoạt động đối ngoại với cơ quan sở hữu trí tuệ thế giới và các tổ chức nước ngoài được triển khai hiệu quả. Ông có thể chia sẻ từ kết quả của việc hợp tác này, công tác sở hữu trí tuệ có gì đổi mới?

Ông Đinh Hữu Phí: Năm 2018 hoạt động đối ngoạt rất sôi động. Năm nay, Cục đã cử 2/3 số cán bộ đi khảo sát và nghiên cứu về lĩnh vực của Cục ở nước ngoài. Cũng trong năm 2018, Cục cũng ký nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác với các cơ quan SHTT thế giới như: Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc... Đặc biệt cuối tháng 9/2018 Cục đã ký với Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) về xây dựng hệ thống quản trị phần mềm đơn SHCN. Hệ thống này sẽ hỗ trợ đắc lực cho Cục trong vấn đề xử lý đơn về SHCN điện tử. Để triển khai hệ thống này phải mất 2 năm. Vừa qua Cục SHTT đã làm việc và trao đổi với WIPO về vấn đề này. Dự kiến ngày 1/4 tới, hệ thống quản trị phần mềm đơn sẽ bắt đầu thực hiện. 

PV: Được biết, năm qua vẫn còn tồn đơn đăng ký về SHCN, chậm cấp bằng sáng chế...Vậy, Cục có giải pháp gì giải quyết tình trạng này?

Ông Đinh Hữu Phí: Tại Việt Nam vấn đề nhận thức về SHTT chưa cao. Đây vẫn là những khó khăn liên quan đến nhiều vấn đề về thủ tục. Trong năm qua, vẫn còn một số tồn tại như: Tình trạng tồn đọng đơn đăng ký SHCN, do năng lực xử lý có hạn trong khi lượng đơn tiếp nhận ngày càng gia tăng; công tác hỗ trợ, tư vấn, phát triển và thương mại hóa tài sản trí tuệ chưa được quan tâm và triển khai đúng mức...

Trong năm 2019, Cục sẽ thực hiện thường xuyên thông qua việc hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến SHTT; tham gia góp ý kiến cho các Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ KH&CN và các địa phương.

PV: Tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2019, Cục sẽ có giải pháp gì thúc đẩy hoạt động SHTT phát triển?

Ông Đinh Hữu Phí: Năm 2019, Cục tiếp tục xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xử lý đơn SHCN, trong đó ưu tiên các đơn sáng chế, nhãn hiệu và đơn khiếu nại tồn sâu, cũng như đơn sáng chế của người nộp đơn Việt Nam để triển khai các chương trình, kế hoạch của Chính phủ và của Bộ KH&CN.

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng Mạng lưới các Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ (IP-Hub), Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 và Quy chế phối hợp giữa Bộ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương về xây dựng và quản lý chỉ dấn địa lý (CDĐL) ở Việt Nam; đăng ký thành công 03 CDĐL của Việt Nam tại Nhật Bản; xây dựng Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và CDĐL cho các sản phẩm địa phương...

Đồng thời, đẩy mạnh việc cung cấp thông tin SHCN phục vụ công tác nghiên cứu và triển khai; phát triển các dịch vụ thông tin SHCN đáp ứng nhu cầu xã hội; đẩy mạnh các hoạt động sáng kiến, đối mới sáng tạo.

PV: Xin cảm ơn ông!

Bích Liên