Cụ thể, giá trị sản xuất tăng 17,86% (kế hoạch 15%), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 8,75%, lâm nghiệp tăng 7,42% và ngư nghiệp tăng 43,34%. Năng suất lúa bình quân đạt 61 tạ/ha, tăng 1,9 tạ/ha so với 2017. Sản xuất lúa theo hướng VietGap, lúa hữu cơ bước đầu mang lại hiệu quả, diện tích được mở rộng (diện tích lúa hữu cơ 58 ha/năm, năng suất 48tạ/ha; diện tích lúa theo hướng VietGap 2.101,87 ha, năng suất 64,7tạ/ha).

Lễ động thổ nhà máy chế biến cát chất lượng cao (Ảnh: Quang Phong)

Trong khi đó, giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng tăng 16,45% so năm 2017. Đã có 17 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 10.000 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Phong Điền, hiện 08 dự án đang hoạt động ổn định, góp phần giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 6.000 lao động.

Riêng giá trị dịch vụ thương mại và du lịch có bước chuyển biến tích cực, tăng 27,2% so với năm 2017 (vượt 2,96% kế hoạch), đã hình thành hệ thống thương mại, tín dụng tại trung tâm thị trấn Phong Điền; dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng chất lượng cao tại Alba Thanh Tân và đang xây dựng kết nối các tuyến du lịch dựa vào cộng đồng.

Cơ quan thuế thực hiện thu ngân sách xấp xỉ 198,8 tỷ đồng (đạt 101,13% dự toán), giá trị tăng thêm bình quân đầu người trên 47 triệu đồng (thu nhập thực tế 36,4 triệu đồng).

Tập trung nguồn lực cho nông thôn mới

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phong Điền, toàn huyện có 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Phong Hải, Phong An, Phong Hiền, Điền Lộc), đồng thời tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư các tiêu chí chưa đạt và duy trì, nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn.

Chăm sóc giống ớt cao sản chuẩn bị cho vụ mùa mới (Ảnh: Quang Phong) 

Qua rà soát, đánh giá theo Quyết định 1980/QĐ-TTg và Quyết định 1435/QĐ-UBND có 03 xã Phong Hiền, Điền Lộc và Phong An giữ vững 19 tiêu chí, riêng xã Phong Hải chưa đạt 02 tiêu chí là Trường học và Tổ chức sản xuất; 02 xã Điền Hải, Phong Hòa đã cơ bản đạt 19 tiêu chí và đang lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận.

Căn cứ hướng dẫn mới nhất từ Trung ương, có 02 xã đạt 16 tiêu chí (Điền Môn, Điền Hòa), 02 xã đạt 15 tiêu chí (Phong Xuân, Điền Hương), 01 xã đạt 14 tiêu chí (Phong Thu), 01 xã đạt 13 tiêu chí (Phong Sơn), 01 xã đạt 12 tiêu chí (Phong Bình), và 01 xã đạt 11 tiêu chí (Phong Chương).

UBND huyện cũng phê duyệt Đề án điều chỉnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 cho 13/15 xã, còn Phong Hải và Phong Sơn đang đợi điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới.       

Kinh phí 1,25 tỷ đồng thuộc nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 đã chứng minh hiệu quả ở 11 mô hình tổ chức sản xuất của 08 xã. Nhờ đó 02 mô hình chuỗi liên kết giá trị đã hoàn thành, các mô hình còn lại đang triển khai theo kế hoạch.

Có thể khẳng định rằng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,29%; 1.231 người có việc làm mới và xuất khẩu 120 lao động theo thống kê mới nhất.

Trong năm 2018, toàn huyện bê tông hóa 4.116 m đường trục xã, 7.756 m đường trục thôn, 21,479m đường trục xóm theo cơ chế đặc thù và theo chương trình tài trợ của xi măng Đồng Lâm, 6.571 m đường trục chính nội đồng… với số tiền 45,422 tỷ đồng.

Nhờ “dân vận khéo”, người dân còn tham gia hiến đất, hiến tài sản trên đất, tiền của, công sức góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí huy động được 71,6 tỷ đồng, trong đó tiền mặt 35,3 tỷ đồng, tài sản quy đổi 5,2 tỷ đồng, 317.035 m2 đất quy đổi 19,5 tỷ đồng, và 78.818 ngày công quy đổi 11,6 tỷ đồng.

Tổng đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 2.200 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn khoảng 250 tỷ đồng. Triển khai lập quy hoạch chi tiết đối với quy hoạch chung thị trấn Phong Điền, quy hoạch chung đô thị mới Điền Lộc đến năm 2030, lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Phong An và đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ Phước Tích.

Thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025

Có mặt tại Phong Điền những ngày đầu năm 2019, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy vui mừng cho biết 100% thôn, bản và 99% hộ sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn TCVN; 100% điểm dân cư, chợ nông thôn được tổ chức thu gom rác thải; 40% thôn, bản được phân loại rác thải; toàn bộ chất thải công nghiệp, chất thải y tế được thu gom; 70% cơ sở sản xuất có hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

Bước sang năm mới, Huyện ủy khẳng định tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là chủ đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 12- 13% so năm 2018, đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp toàn diện, sản xuất lúa theo hướng VietGap với diện tích 3.200 ha/năm; sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap 100 ha, lúa hữu cơ 70 ha.

Đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, phấn đấu cuối năm nâng tổng diện tích lên khoảng 1.575 ha, hình thành các vùng sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGap ứng dụng công nghệ cao tại xã Điền Lộc, Phong An. Đồng thời, xây dựng mỗi xã đều có mô hình sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ theo Quyết định 32/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh.

Chú trọng tới nội dung xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo huyện đồng thuận cao khi đặt mục tiêu trồng 1.200 ha rừng, góp phần duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 57% và triển khai dự án trồng cây bản địa (cây tràm) với diện tích gần 500 ha đất nghĩa trang, nghĩa địa đóng cửa. Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng 02 xã Phong Thu và Điền Hòa đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 và xây dựng 02 xã Phong Hiền, Điền Lộc đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, triển khai thí điểm ít nhất một thôn thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình, nhấn mạnh vai trò của Hợp tác xã môi trường.

Hoàn thành công tác quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa của 16 xã, thị trấn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường gắn với Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên- Huế sáng- xanh- sạch, không rác thải”.

Đây cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội các tổ chức cơ sở đảng, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của toàn hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội các tổ chức cơ sở đảng, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020- 2025).

Tin tưởng rằng, với lực lượng 3.442 đảng viên sinh hoạt tại 39 đảng bộ, chi bộ cơ sở (22 đảng bộ và 17 chi bộ cơ sở), tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền sẽ đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, mang lại sức sống mới, màu xanh hi vọng trên vùng đất cực Bắc trải rộng trên cả 3 vùng núi đồi, đồng bằng, đầm phá và bờ biển của tỉnh Thừa Thiên - Huế./.

Anh Tuấn