Ảnh minh họa (Nguồn: PT/dangcongsan.vn)

Gió mùa lùa trở rét đông,

Đi cấy giữa đồng lạnh cóng tay run.

Thương mẹ dầm ướt mưa phùn,

Tách từng nhé mạ dấn bùn nước sâu.
                   
                      *
Từng cơn gió rít dãi dầu,

Ruộng kia bì bỏm mấy trâu đang cày.

Mẹ cười rét đậm thế này,

Nhà nông nhiều bạn hăng say ruộng đồng.

                      *
Gian truân vất vả như không,

Trải qua sương giá mặn nồng lúa khoai.

Tốt tươi đứng vững vươn hoài,

Đơm hoa kết trái ngày mai huy hoàng.
             
                    *
Tiếng thơm nô nức xóm làng,

Nông mùa được vụ rộn ràng yên vui.

Đông qua buốt giá xa rồi,

Xuân sang mẹ với cây đời hoa thơm.
------------------------


Võ Đình Liên