Một thời xếp áo thư sinh

Mộng mơ mực tím chiến binh cụ Hồ

Yêu sao chất lính thủ đô

Trấn thủ kẻ sọc ca rô mũ bèo

Vác cả nỗi nhớ trèo đèo

Băng rừng lội suối mang theo bóng hình

Chim ca rộn hót đượm tình

Mầm xanh sương núi ngả mình reo vui

Hoa nghiêng cho nắng bùi ngùi

Long lanh mắt biếc ngủ vùi lá non

Bước chân đá núi cũng mòn

Dấu chân lính trẻ sắt son vững lòng

Mang cả nỗi nhớ chờ mong

Góp thành sức mạnh trí trong đức bền

Em ơi vững chí thì nên

Tình yêu non nước vững bền trong tim.

Trung Kiên