Một phiên Tòa  xét xử về  tội tham nhũng tại Bắc Giang ngày 16/9/2016 (ảnh: Thu Phong)

Cụ thể, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 10 vụ, với 32 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng. Cơ quan điều tra đã khởi tố điều tra 08 vụ, với 10 bị can có hành vi tham nhũng; phát hiện mới tài sản tham nhũng 14 tỷ 642 triệu đồng, 46.000 Euro và 31.000 USD.

Có một số vụ việc sai phạm nghiêm trọng như: lập khống hồ sơ chứng từ để rút tiền từ ngân sách xảy ra tại Phòng lao động – Thương binh và Xã hội huyện Yên Dũng; chuyển tiền và làm quyết toán thừa gần 1,3 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo ở huyện Việt Yên. Một số vụ chiếm đoạt số tiền lớn như: kế toán của trường THCS Nam Dương, huyện Lục Ngạn tham ô hơn 500 triệu đồng; một nhân viên giao dịch của một chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Bắc Giang chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Cũng theo đồng chí Khổng Văn Xuất, từ đầu năm 2017 đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm chỉ đạo; các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý… góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế. Tội phạm xã hội còn xảy ra nhiều; một số vụ án hoàn trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần, kéo dài thời gian, nhất là án tham nhũng. Việc tự kiểm tra phát hiện tham nhũng trong cơ quan, đơn vị chưa thật sự hiệu quả.

Tỉnh ủy Bắc Giang đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác phát hiện tham nhũng; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng; chú trọng thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng. Phát huy vai trò , trách nhiệm của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng./.

Thái Hòa