Cần xác định tiêu chí hợp lý hơn trong việc điều tra, nhận dạng nhanh hộ nghèo
03/01/2017
(ĐCSVN) – Tiêu chí đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đã được Chính phủ ban hành cách đây hơn một năm thay thế cho chuẩn nghèo đơn chiều cũ. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. Nhưng quá trình thực hiện đã xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.
Tây Nguyên: Trên 4 ngàn hộ nghèo được hỗ trợ đất sản xuất trong năm 2016
16:16 30/12/2016
(ĐCSVN) - Theo báo cáo kết quả thực hiện Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg trên địa bàn Tây Nguyên, đã có trên 4 ngàn hộ được hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất và trên 57 ngàn hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán.
Xã Vàng San quyết tâm khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại để xóa đói giảm nghèo bền vững
14:25 30/12/2016
(ĐCSVN) - Vàng San (Mường Tè, Lai Châu) là một xã đặc biệt khó khăn. Từ khi được hưởng sự hỗ trợ từ Chương trình 135, nên đã có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 73,6% xuống còn 66,1%. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền xã vẫn xác định muốn đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong công tác xóa đói giảm nghèo cần khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu ý chí vươn lên.
Quảng Bình: Nhiều giải pháp từ Chương trình 135 giúp người dân thoát nghèo
14:24 30/12/2016
(ĐCSVN) - Thực hiện Chương trình 135, trong năm 2016, tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ gần 60 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, tỉnh Quảng Bình đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống của đồng bào các dân tộc.
Bắc Kạn: Trên 84 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 năm 2016
14:23 30/12/2016
(ĐCSVN) - Năm 2016, với trên 84,2 tỷ đồng được giao thực hiện Chương trình 135 trong năm 2016, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung triển khai theo các nội dung chính của Chương trình, trong đó đã lựa chọn đầu tư xây dựng 109 công trình, thực hiện duy tu bảo dưỡng 30 công trình các loại, hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán và mua sắm máy móc nông cụ cho các hộ thụ hưởng.
Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 gắn với các chương trình giảm nghèo khác
09:28 27/12/2016
(ĐCSVN) - Mới đây, Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (Ủy ban Dân tộc) đã phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Hội thảo tham vấn tài liệu hướng dẫn “Quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135 gắn với các chương trình, dự án giảm nghèo khác và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
Việc hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 sẽ được thay đổi phù hợp với tình hình mới
11:07 26/12/2016
(ĐCSVN) – Năm 2013, liên bộ gồm: Ủy ban Dân tộc; Nông nghiệp và phát triển nông thông; Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư liên tịch số 05 hướng dẫn thực hiện Chương trình 135. Sang giai đoạn 2016 – 2020, Thông tư hướng dẫn này đã có nhiều điểm không còn phù hợp cần phải thay đổi.
Tỉnh Lai Châu trao quyền nhiều hơn cho cơ sở trong công tác xóa đói giảm nghèo
09:40 26/12/2016
(ĐCSVN) - Năm 2016 việc chuyển đổi tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều đã tạo ra bước ngoặt lớn trong công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, do là năm đầu triển khai nên bên cạnh những thuận lợi cũng đã xuất hiện không ít khó khăn. Phóng viên Báo điện tử ĐCSVN đã có cuộc trao đổi với Đ/c Lò Thị Vương, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lai Châu xung quanh vấn đề này.
Chương trình 135 góp phần tạo nên những khởi sắc mới ở Lai Châu
14:26 23/12/2016
(ĐCSVN) - Được đánh giá là một trong những chương trình đầu tư có hiệu quả, Chương trình 135 với nội dung đầu tư cụ thể, thiết thực đã góp phần giải quyết kịp thời những nhu cầu cấp thiết đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu về hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất, nâng cao trình độ dân trí...
Khởi sắc mới trên cao nguyên Sìn Hồ (Lai Châu)
10:50 23/12/2016
(ĐCSVN) - Sìn Hồ là huyện vùng III của tỉnh Lai Châu. Dù còn gặp muôn vàn khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Lai Châu, trong đó có Chương trình 135, nên những năm qua diện mạo nông thôn miền núi của huyện Sìn Hồ đã có nhiều khởi sắc.