Cần tập trung nguồn lực cao hơn nữa thực hiện có hiệu quả Chương trình 135
08/12/2017
(ĐCSVN) – Năm 2017 là năm thứ hai triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (MTQGGNBV) giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Chương trình 135. Tuy tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng Chương trình 135 vẫn còn gặp không ít khó khăn cần tháo gỡ.
Chương trình 135 góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh Lai Châu
09:49 05/12/2017
(ĐCSVN) - Được đánh giá là một trong những chương trình đầu tư có hiệu quả, Chương trình 135 với nội dung đầu tư cụ thể, thiết thực đã góp phần giải quyết kịp thời những nhu cầu cấp thiết đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu về hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất, nâng cao trình độ dân trí...
Quảng Trị: Phấn đấu đến cuối năm 2017 giảm 50% số hộ nghèo thuộc diện chính sách
16:21 28/11/2017
(ĐCSVN) - Ưu tiên tập trung các nguồn lực và giải pháp để hỗ trợ hộ nghèo thuộc diện chính sách, ưu đãi người có công vươn lên thoát nghèo, phấn đấu cuối năm 2017 giảm 50% số hộ nghèo thuộc diện chính sách. Đây là mục tiêu trọng tâm thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Quảng Trị.
Tuyên Quang: Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo DTTS
16:14 28/11/2017
(ĐCSVN) - Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và tiếp tục giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS), UBND tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.
Tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vùng dân tộc thiểu số
16:13 28/11/2017
(ĐCSVN) – Qua các kỳ đại hội Đảng, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định, bổ sung, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng đối với vùng dân tộc, miền núi; quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải đưa miền núi nhanh chóng tiến kịp với miền xuôi”.
Chính phủ quyết tâm tạo thêm nhiều nguồn lực phục vụ tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo và vùng đồng bào dân tộc
15:36 27/11/2017
(ĐCSVN) – Trong phiên họp chiều ngày 18/11/2017, kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ đã dành hai tiếng rưỡi, nhiều hơn dự kiến nửa tiếng, để trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, trong đó có vấn đề liên quan đến công tác xóa đói giảm nghèo và chính sách đối với vùng dân tộc, miền núi.
Bắc Giang: Phấn đấu giảm 4 - 5% hộ nghèo, cận nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn
15:06 24/11/2017
(ĐCSVN) - Theo kế hoạch thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 của UBND tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vùng các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã khu vực II có thôn, bản ĐBKK giảm từ từ 49,54% năm 2016 xuống còn 33% năm 2020.
Thừa Thiên Huế: Nâng cao nhận thức của người nghèo về giảm nghèo bền vững
14:48 24/11/2017
(ĐCSVN) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CTMTQG Giảm nghèo bền vững, góp phần phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 6,09% vào cuối năm 2017, phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm còn dưới 4%.
Thực hiện ý nguyện của Bác mang báo chí đến với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
11:16 24/11/2017
(ĐCSVN) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chú ý đến hình thức và nội dung của báo chí, nhất là báo chí dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi, biên giới, phù hợp với trình độ nhận thức, phong tục, tập quán, thói quen sinh hoạt của đồng bào...
Cần thay đổi chính sách để người nghèo… muốn thoát nghèo
11:04 24/11/2017
(ĐCSVN) – Một trong những khó khăn cho công tác xóa đói giảm nghèo hiện nay là nhiều người nghèo không muốn thoát nghèo. Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là người nghèo đang được hưởng quá nhiều chính sách ưu đãi, từ đó nảy sinh tâm lý trông chờ, ỷ lại.