Cần tập trung nguồn lực cao hơn nữa thực hiện có hiệu quả Chương trình 135
08/12/2017
(ĐCSVN) – Năm 2017 là năm thứ hai triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (MTQGGNBV) giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Chương trình 135. Tuy tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng Chương trình 135 vẫn còn gặp không ít khó khăn cần tháo gỡ.
Chính phủ quyết tâm tạo thêm nhiều nguồn lực phục vụ tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo và vùng đồng bào dân tộc
15:36 27/11/2017
(ĐCSVN) – Trong phiên họp chiều ngày 18/11/2017, kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ đã dành hai tiếng rưỡi, nhiều hơn dự kiến nửa tiếng, để trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, trong đó có vấn đề liên quan đến công tác xóa đói giảm nghèo và chính sách đối với vùng dân tộc, miền núi.
Bắc Giang: Phấn đấu giảm 4 - 5% hộ nghèo, cận nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn
15:06 24/11/2017
(ĐCSVN) - Theo kế hoạch thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 của UBND tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vùng các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã khu vực II có thôn, bản ĐBKK giảm từ từ 49,54% năm 2016 xuống còn 33% năm 2020.
Thừa Thiên Huế: Nâng cao nhận thức của người nghèo về giảm nghèo bền vững
14:48 24/11/2017
(ĐCSVN) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CTMTQG Giảm nghèo bền vững, góp phần phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 6,09% vào cuối năm 2017, phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm còn dưới 4%.
Thực hiện ý nguyện của Bác mang báo chí đến với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
11:16 24/11/2017
(ĐCSVN) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chú ý đến hình thức và nội dung của báo chí, nhất là báo chí dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi, biên giới, phù hợp với trình độ nhận thức, phong tục, tập quán, thói quen sinh hoạt của đồng bào...
Cần thay đổi chính sách để người nghèo… muốn thoát nghèo
11:04 24/11/2017
(ĐCSVN) – Một trong những khó khăn cho công tác xóa đói giảm nghèo hiện nay là nhiều người nghèo không muốn thoát nghèo. Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là người nghèo đang được hưởng quá nhiều chính sách ưu đãi, từ đó nảy sinh tâm lý trông chờ, ỷ lại.
Cần hướng đến mục tiêu khuyến khích người dân vươn lên thoát nghèo
15:38 21/11/2017
(ĐCSVN) - Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới cần hướng đến mục tiêu khuyến khích người dân tự vươn lên thoát nghèo bền vững.
Năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo ước tính giảm khoảng 1 - 1,5%
15:11 21/11/2017
(ĐCSVN) - Để có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, việc thực thi của Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương đã và đang thực hiện tốt các chính sách xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng cường khả thi tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo theo tinh thần CTMTQG về giảm nghèo bền vững.
Gia Lai: Nâng cao năng lực cộng đồng theo Chương trình 135
15:05 20/11/2017
(ĐCSVN) - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cho cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2017.
Phú Yên: Hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất cho các hộ nghèo
14:32 20/11/2017
(ĐCSVN) - HĐND tỉnh Phú Yên vừa thông qua Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, phương tiện nghe - xem và công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.