Cần xác định tiêu chí hợp lý hơn trong việc điều tra, nhận dạng nhanh hộ nghèo
03/01/2017
(ĐCSVN) – Tiêu chí đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đã được Chính phủ ban hành cách đây hơn một năm thay thế cho chuẩn nghèo đơn chiều cũ. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. Nhưng quá trình thực hiện đã xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020
10:56 20/12/2016
Vừa qua, tại TP. Bắc Giang, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020. Ông Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135 chủ trì Hội thảo.
Chính phủ Ireland tiếp tục tài trợ bổ sung 4 triệu Euro cho Chương trình 135 năm 2016
10:55 20/12/2016
(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, sáng ngày 07/11, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins và Phu nhân Sabina Higgins đã thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam từ 5 - 14/11/2016
Tiêu chí xác định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
10:55 20/12/2016
(ĐCSVN) - Thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) là thôn có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.
Đã có 372 thôn, bản đã ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2011 - 2015
10:55 20/12/2016
(ĐCSVN) - "So với yêu cầu chưa đạt được, nhưng so với chính mình, vùng dân tộc thiểu số đã có bước phát triển đáng ghi nhận". Đó là lời phát biểu giải trình của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.
Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn NSTW thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
10:54 20/12/2016
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
Huy động nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
10:54 20/12/2016
(ĐCSVN) - Tại Thông báo số 307/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cân đối, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng Tây Bắc
10:53 20/12/2016
(ĐCSVN) - Hiện nay, Tây Bắc là khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước: năm 2010 là 34,58%, cao gấp 2,44 lần tỷ lệ chung của cả nước, năm 2015 là 29,14%, cao gấp 2,95 lần tỷ lệ chung của cả nước (theo kết quả Tổng điều tra hộ nghèo năm 2010 và 2015). Vì vậy, nhiệm vụ giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng này luôn là bài toán khó đối với lãnh đạo các cấp.
Nhìn lại 2 năm triển khai Nghị quyết số 76 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020
10:52 20/12/2016
(ĐCSVN) – Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Nghị quyết số 76/2014/QH13 “Về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020”. Đến nay, sau 2 năm triển khai, Nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Khoảng 1.200 công trình được xây mới và duy tu bảo dưỡng trong năm 2016
10:52 20/12/2016
(ĐCSVN) – Thông tin trên được đưa ra trong Báo cáo kết quả Chương trình 135 trong 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2016; trong đó nêu rõ, các công trình được đầu tư xây mới và duy tu bảo dưỡng sẽ tập trung chủ yếu vào đường giao thông, thủy lợi, công trình nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học…