Cần xác định tiêu chí hợp lý hơn trong việc điều tra, nhận dạng nhanh hộ nghèo
03/01/2017
(ĐCSVN) – Tiêu chí đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đã được Chính phủ ban hành cách đây hơn một năm thay thế cho chuẩn nghèo đơn chiều cũ. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. Nhưng quá trình thực hiện đã xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.
Huy động nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
10:54 20/12/2016
(ĐCSVN) - Tại Thông báo số 307/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cân đối, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng Tây Bắc
10:53 20/12/2016
(ĐCSVN) - Hiện nay, Tây Bắc là khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước: năm 2010 là 34,58%, cao gấp 2,44 lần tỷ lệ chung của cả nước, năm 2015 là 29,14%, cao gấp 2,95 lần tỷ lệ chung của cả nước (theo kết quả Tổng điều tra hộ nghèo năm 2010 và 2015). Vì vậy, nhiệm vụ giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng này luôn là bài toán khó đối với lãnh đạo các cấp.
Nhìn lại 2 năm triển khai Nghị quyết số 76 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020
10:52 20/12/2016
(ĐCSVN) – Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Nghị quyết số 76/2014/QH13 “Về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020”. Đến nay, sau 2 năm triển khai, Nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Khoảng 1.200 công trình được xây mới và duy tu bảo dưỡng trong năm 2016
10:52 20/12/2016
(ĐCSVN) – Thông tin trên được đưa ra trong Báo cáo kết quả Chương trình 135 trong 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2016; trong đó nêu rõ, các công trình được đầu tư xây mới và duy tu bảo dưỡng sẽ tập trung chủ yếu vào đường giao thông, thủy lợi, công trình nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học…
Đình Lập – Lạng Sơn: phấn đấu giảm 5% hộ nghèo trong năm 2016
10:51 20/12/2016
(ĐCSVN) - Đình Lập là huyện nghèo của tỉnh Lạng Sơn với 2.831 hộ nghèo, bằng 41,94% tổng số hộ toàn huyện; 1.338 hộ cận nghèo, bằng 19,82%. Cả huyện có tới 10 xã đặc biệt khó khăn, có 6 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 50% trở lên, 2 xã có tỷ lệ hộ nghèo 40% trở lên, 4 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 10 - 40%.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị toàn quốc về giảm nghèo bền vững
10:50 20/12/2016
(ĐCSVN) - Ngày 15/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng trong Chương trình 135 năm 2016
10:50 20/12/2016
(ĐCSVN) – Vừa qua, Ủy ban Dân tộc đã có ý kiến về việc thực hiện Dự án nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng trong Chương trình 135 năm 2016.
Phê duyệt kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
10:49 20/12/2016
(ĐCSVN) - Theo kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Bộ trưởng Bộ LDTB&XH phê duyệt tại Quyết định số 1095/QĐ-LĐTBXH thì cả nước hiện có 2.338.569 hộ nghèo (chiếm 9,88%) và 1.235.784 hộ cận nghèo (chiếm 5,22%).
Gia Lai phấn đấu giảm 2,6% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2016
10:48 20/12/2016
(ĐCSVN) - Trong 3 tháng cuối năm 2016, tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường công tác giảm nghèo, phấn đấu trong cả năm giảm được 2,6% tỷ lệ hộ nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.