Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 31 tháng 8 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng tại tỉnh Đắk Lắk
21:50 | 21/09/2011

(ĐCSVN) - Chiều 21/9, Đoàn kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đ/c Nguyễn Tiến Hoàng- Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Lý luận Chính trị
(Ban Tuyên giáo Trung ương), Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, sau khi có Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04- HD/BTGTW, ngày 25/3/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch về việcHọc tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”. Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cấp ủy đều phải xây dựng kế hoạch triển khai, trong tháng 7/2011 phải hoàn thành việc tổ chức, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, tháng 8/2011 hoàn thành học tập cho đảng viên và tháng 9/2011 hoàn thành việc học tập cho hội viên, đoàn viên các đoàn thể, quần chúng và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Đồng thời với việc tổ chức quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy phải xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo báo cáo, đến nay tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Trong đó có 05 lớp dành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh (có 1.659 cán bộ, đảng viên tham gia). Tại các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai học tập cho 46.964 đồng chí cán bộ, đảng viên (đạt tỷ lệ gần 94,3%) và gần 30.000 quần chúng, lực lượng vũ trang tham gia (đã có 45.305 cán bộ, đảng viên các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và các đảng uỷ trực thuộc tỉnh tham gia học tập). Ngoài ra, tỉnh cũng đã tổ chức 01 lớp nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho 110 đại diện chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham gia.

Theo đồng chí Bạch Văn Mạnh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, hiện nay hầu hết các đơn vị đã triển khai học tập xong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Đồng chí cũng cho biết, để có đội ngũ báo cáo viên bảo đảm truyền đạt nội dung các văn kiện Đại hội XI của Đảng có chất lượng, Thường trực Tỉnh uỷ đã cử 12 đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh và báo cáo viên Tỉnh uỷ tiếp thu nội dung các văn kiện Đại hội XI của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời ban hành Quyết định thành lập Tổ báo cáo viên phục vụ các lớp học tập, quán triệt nội dung văn kiện Đại hội XI của Đảng (gồm 10 đồng chí); mời Báo cáo viên Trung ương truyền đạt các nội dung văn kiện Đại hội XI của Đảng cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI trong tỉnh để bảo đảm yêu cầu chất lượng và tiến độ triển khai Nghị quyết.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk báo cáo tại buổi làm việc

Về chương trình và thời gian các lớp học tập, đồng chí Lưu Tiến Vinh- Tỉnh ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định: với các lớp do cấp tỉnh tổ chức, thời gian học tập trong 2 ngày, trong đó: những nội dung, quan điểm cơ bản và mới của các văn kiện là 1,5 ngày; thảo luận Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, hướng dẫn kế hoạch tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI ở cấp huyện và cơ sở; tổng kết, giải đáp 0,5 ngày. Các lớp này đã hoàn thành vào cuối tháng 5/2/2011. Còn với các lớp do huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và các đảng uỷ trực thuộc triển khai, thời gian học tập từ 1,5 ngày đến 2 ngày (trong đó có 0,5 ngày thảo luận) và đã hoàn thành trong tháng 7/2011.

Đồng chí Lưu Tiến Vinh cũng cho biết, trong quá trình triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt, các cấp ủy đều chuẩn bị dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để hội nghị góp ý thông qua. Đến nay, các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Nhìn chung công tác này khá kịp thời, phù hợp tình hình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ địa phương, đơn vị. Các đơn vị triển khai sớm và có chất lượng như: Huyện uỷ Krông Pắc; Cư M’Gar; Cư Kuin; Krông Ana; Krông Năng; Krông Buk; Đảng uỷ Khối các cơ quan, Đảng ủy Doanh nghiệp, Đảng ủy Công an tỉnh… Riêng Tỉnh ủy cũng đã có Chương trình hành động số 07-Ctr/TU; đã vận dụng những tư tưởng, quan điểm, đường lối, nhiệm vụ trọng tâm của các văn kiện Đại hội XI vào thực tiễn địa phương gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2011-2015; bổ sung, nhấn mạnh, làm rõ hơn một số mục tiêu, giải pháp mang tính khả thi nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng cho biết, công tác tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng được các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn nghiêm túc thực hiện, với nhiều hình thức phong phú. Đặc biệt, các cơ quan báo đài mở các chuyên trang, chuyên mục về thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện các mục tiêu, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh... của tỉnh; chú trọng tuyên truyền cả trước, trong và sau Đại hội. Qua đó góp phần rất lớn trong việc xây dựng nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị cũng như nhân dân trên địa bàn. Đây là cơ sở quan trọng để Đắk Lắk đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến tham gia cũng đã phân tích, nêu lên những mặt hạn chế, tồn tại trong việc triển khai, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Trong đó, nổi bật là một số cấp uỷ Đảng nhận thức chưa sâu sắc, chưa chỉ đạo sát sao việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, còn cho rằng đây là công việc của ngành tuyên giáo; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, chưa chủ động, thiếu quan tâm và tự giác tham gia nghiên cứu, triển khai, thực hiện Nghị quyết, vì vậy chất lượng, nội dung chương trình hành động của một số cấp ủy còn chung chung, sao chép, chưa gắn đặc điểm tình hình, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; việc triển khai học tập và thực hiện Nghị quyết ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm, kết quả chưa đều, chất lượng truyền đạt của Báo cáo viên chưa cao; ở một số cơ quan, ban, ngành tỉnh và huyện, một số cán bộ, đảng viên trẻ việc tổ chức nghiên cứu, học tập có biểu hiện đơn giản, qua loa, thiếu chiều sâu; các đoàn thể triển khai học tập cho đoàn viên, hội viên còn ít, tuyên truyền trong nhân dân chưa sâu rộng; việc triển khai và báo cáo kết quả quán triệt Nghị quyết XI của Đảng ở một số đơn vị còn chậm so với kế hoạch đề ra của tỉnh.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Lý luận Chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả, nỗ lực mà Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã được trong việc tổ chức, triển khai, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng chí cũng cho biết, Đắk Lắk đã bám sát các yêu cầu của Trung ương và căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI hiệu quả; địa phương đã có nhiều cách làm khá sáng tạo trong việc tổ chức học tập, biên soạn tài liệu để tuyên truyền, mở nhiều lớp học tập cho nhiều đối tượng khác nhau, kể cả với đại diện với các chức sắc tôn giáo và cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh; đã quan tâm chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả công tác xây dựng Chương trình hành động, công tác kiểm tra đôn đốc việc tổ chức học tập và chỉ đạo, hướng dẫn thảo luận, tuyên truyền Nghị quyết khá tích cực. Đặc biệt, tỉnh đã phát huy vai trò của đồng chí Bí thư cấp ủy trong việc tổ chức, học tập Nghị quyết; quan tâm xây dựng chương trình hành động với nhiều nội dung đột phá... Đây là những việc làm cần thiết, cần tiếp tục phát huy.

Đồng chí Vụ trưởng Vụ Giáo dục Lý luận Chính trị cũng đã ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của địa phương để báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư nhằm có sự chỉ đạo sâu sát hơn để Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tiếp tục đi sâu vào đời sống xã hội, được sự đồng thuận, tích cực thực hiện của toàn Đảng, toàn dân.

Theo Chương trình của Đoàn kiểm tra tình hình triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tại tỉnh Đắk Lắk, sáng ngày 22/9 Đoàn sẽ đến làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy CưM'gar để tìm hiểu công tác triển khai, học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI tại địa phương này./.

Các từ khóa theo tin:

Đình Tăng

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Đảng bộ huyện Sơn Hòa (Phú Yên) chú trọng công tác kiểm tra, giám sát (31/08/2015)
TP Hồ Chí Minh cần hình thành các đơn vị chủ lực về khoa học ứng dụng (30/08/2015)
Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (29/08/2015)
Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, hoàn thành tốt mục tiêu Đại hội đề ra (26/08/2015)
Quân khu 5 triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (21/08/2015)
Tái cơ cấu sẽ giúp VPNT nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh (20/08/2015)
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (15/08/2015)
Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) (12/08/2015)
Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (12/08/2015)
Xây dựng quận Hà Đông trở thành đô thị phát triển mạnh, toàn diện (10/08/2015)
 Trang 1 / 110 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng tại tỉnh Kon Tum (21/09/2011)
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo (15/09/2011)
Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị tại Thừa Thiên Huế (15/09/2011)
Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (13/09/2011)
Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt các Văn kiện Đại hội XI của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy (08/09/2011)
Tổ chức Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong tuổi trẻ Công an (06/09/2011)
Phát huy vai trò của chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (06/09/2011)
Thái Nguyên: Khẩn trương hoàn thành học tập Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (05/09/2011)
Bình Dương tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng (02/09/2011)
Hà Nam đổi mới việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Ðảng (31/08/2011)
 Trang 1 / 98 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Khúc tráng ca - cầu truyền hình đặc biệt “Lá cờ Độc lập”
· Hà Nội rực rỡ sắc màu trong những ngày đại lễ
· Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham dự Hội nghị các chủ tịch QH trên thế giới lần thứ 4
· Đề nghị bãi bỏ văn bản không phù hợp liên quan đến lĩnh vực xây dựng
· Điện lực Hà Nội: Đảm bảo điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9
· Pháp, Đức, Anh kêu gọi EU họp khẩn bàn về khủng hoảng di cư
· Nhật Bản: Biểu tình quy mô lớn phản đối dự luật an ninh
· TP. Hồ Chí Minh: Chuẩn bị khởi công xây dựng bến xe Miền Đông mới
· Mưa giảm nhanh ở vùng núi phía Bắc và Tây Bắc bộ
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet