Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Kon Tum: Triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị
11:08 | 05/06/2012

(ĐCSVN) - Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị "về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế", Tỉnh ủy Kon Tum vừa ban hành Chương trình số 32-CTr/TU nhằm cụ thể hóa vào điều kiện đặc thù của tỉnh.

Chương trình 32-CTr/TU nêu rõ mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tập trung xây dựng đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có năng lực, trình độ, phẩm chất, uy tín, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và đảm bảo độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

Chương trình xác định việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng doanh nghiệp, trong đó hạt nhân lãnh đạo là các cấp ủy đảng, trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Để sớm đưa Nghị quyết 09 đi vào cuộc sống, Tỉnh ủy Kon Tum đề ra 07 giải pháp đồng bộ, trong đó nhấn mạnh giải pháp tiên quyết, hàng đầu là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân; thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong cán bộ, đảng viên và các đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân thông qua việc công khai, minh bạch các định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các chính sách hỗ trợ cho doanh nhân; thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp lớn, có hiệu quả và sức cạnh tranh cao gắn việc đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động. Tiến hành hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn, gắn với thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Quan tâm bồi dưỡng cho đội ngũ doanh nhân, trang bị những kiến thức cần thiết về kinh doanh, về pháp luật và trách nhiệm xã hội cho doanh nhân. Đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Phát huy vai trò của các tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân thông qua thành lập lại Hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum nhằm tập hợp, phản ánh kịp thời, đầy đủ các ý kiến, nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân đến cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc theo chức năng, thẩm quyền và căn cứ các nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở cấp mình, ngành mình đạt kết quả cao nhất. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ, tổng kết để chỉ đạo tiếp theo./.

Các từ khóa theo tin:

Phi Em (CTV)

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Chủ trương chính sách phát triển công nghiệp trong giai đoạn đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước (31/03/2015)
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Lãnh đạo Thành phố phải tự kiểm điểm, phê bình (31/03/2015)
Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (30/03/2015)
Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) (28/03/2015)
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (27/03/2015)
Ban Bí thư ra Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ (26/03/2015)
Cách làm thiết thực để học và làm theo Bác chính là "nói phải đi đôi với làm" (26/03/2015)
Đại hội đảng các cấp: Đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả (26/03/2015)
Hà Nội: Một số đảng bộ tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020 (25/03/2015)
Kon Tum: Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) (25/03/2015)
 Trang 1 / 85 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Quảng Ngãi: Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI) (02/06/2012)
Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến chức sắc, sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer (01/06/2012)
Nhiều ý kiến tâm huyết trong triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (01/06/2012)
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng (31/05/2012)
Tăng cường công tác Tuyên giáo trong triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (30/05/2012)
Phú Yên: Cụ thể hóa Nghị quyết 13 của Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng (30/05/2012)
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về tự phê bình và phê bình ở Đảng bộ Học viện Chính trị (28/05/2012)
Báo chí có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng (24/05/2012)
Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) (24/05/2012)
Quảng Trị đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại (23/05/2012)
 Trang 1 / 115 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet