Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Phòng, chống tham nhũng - Còn nhiều việc phải làm
Tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm 8 vụ án và 2 vụ việc tham nhũng
18:29 | 17/07/2013

(ĐCSVN) – Sáng 17/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ ba. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp lần này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã kiểm điểm, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; cho ý kiến triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về Xây dựng Đảng hiện nay”; cho ý kiến chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đạt kết quả tích cực trên một số mặt công tác

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã trình bày dự thảo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013. Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và đạt được kết quả tích cực trong một số mặt công tác. Hiệu ứng tích cực có được từ đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) có tác dụng làm giảm cơ hội phát sinh tham nhũng trong một số lĩnh vực như đất đai, tài chính, ngân hàng, đầu tư công...

 Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
(Ảnh: Phạm Cường)

Theo thống kê chưa đầy đủ, 6 tháng đầu năm 2013, các cấp ủy Đảng đã tiến hành kiểm tra gần 21.500 tổ chức đảng cấp dưới và gần 87.000 đảng viên; phát hiện gần 570 tổ chức đảng và gần 850 đảng viên có vi phạm; đã thi hành kỷ luật gần 10 tổ chức và gần 150 tổ chức đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra gần 1.500 tổ chức đảng và gần 6000 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; phát hiện gần 950 tổ chức đảng và 4.700 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã thi hành kỷ luật gần 80 tổ chức đảng và gần 2.200 đảng viên.

Tổng hợp báo cáo của 50 cơ quan, tổ chức ở Trung ương và 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành gần 2.992 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý về tài chính 2.700 tỷ đồng, đã thu hồi cho ngân sách nhà nước 53 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 99 tập thể và 339 cá nhân.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, 17 bộ và cơ quan ngang bộ, 7 cơ quan thuộc Chính phủ, 4 tổ chức chính trị xã hội, 8 cơ quan, tổ chức Trung ương, 56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 14 tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng Công ty 91 đã báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2012; có 370.650 người được công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi thường xuyên công tác, 58 trường hợp vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập bị xử lý kỷ luật. Vẫn còn 13 bộ, ngành ở Trung ương, địa phương chưa gửi báo cáo kết quả kê khai tài sản theo quy định.

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ ngày 1/1 đến 31/5/2013, các cơ quan pháp luật đã khởi tố 116 vụ/266 bị can về tội danh tham nhũng, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 15 vụ nhưng lại tăng 34 bị can. Tòa án các cấp đã xét xử theo thủ tục sơ thẩm 100 vụ/196 bị cáo về tội danh tham nhũng.

 Thanh tra phát hiện vi phạm 12.225 tỷ đồng

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2013, toàn ngành thanh tra đã triển khai 4.724 cuộc thanh tra hành chính và trên 89 nghìn cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành tại 283.183 tổ chức, cá nhân, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng ngân sách… Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 12.225 tỷ đồng, 452 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 4.934 tỷ đồng và 401 ha đất (đã thu hồi 2.306 tỷ đồng), xử phạt vi phạm hành chính 252 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 6.109 tỷ đồng, 44,5 ha đất. Ngành thanh tra đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 431 tập thể, 819 cá nhân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo do đồng chí Nguyễn Bá Thanh trình bày cũng chỉ rõ: công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế, như việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn mang tính hình thức; việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn chậm (chuyển đổi vị trí công tác, xử lý trách nhiệm người đứng đầu...); một số quy định nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát hiện, xử lý các vụ tham nhũng chưa được ban hành kịp thời (Nghị định giám định tư pháp...); việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu; việc phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng còn ít so với tình hình tham nhũng xảy ra; việc xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trong, phức tạp còn chậm, kéo dài...

Thống nhất thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận và thống nhất đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2013. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Kết luận hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; triển khai đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vụ án có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng; triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, tập trung xử lý nghiêm 08 vụ án và 02 vụ việc tham nhũng và kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Phấn đấu trong thời gian sớm nhất, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo đưa ra xét xử 02 vụ án: Vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (giai đoạn I) và vụ án Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa án Nhân dân tối cao chỉ đạo các Tòa án nhân dân: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông sớm đưa ra xét xử 3 vụ án tham nhũng nghiêm trọng mà Viện Kiểm sát đã quyết định truy tố (Vụ Nguyễn Anh Tuấn và đồng phạm cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vụ Nguyễn Bi và Nguyễn Thị Thanh Huyền tham ô tài sản tại Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam; Vụ Vũ Việt Hùng cùng đồng phạm nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay, lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: Phạm Cường

Trong quý III, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành lập 7 Đoàn công tác do các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn để kiểm tra, giám sát một số ngành và địa phương trên toàn quốc.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng khóa trước, triển khai các công việc nền nếp, bài bản. Việc xây dựng thể chế nhanh hơn, công tác phát hiện, xử lý tích cực hơn, việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã có tác động tích cực, rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng. Việc phát hiện, xử lý một số vụ án lớn có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh. Hoạt động của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí tạo hiệu ứng tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ý thức của các cấp các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng có chuyển biến tốt hơn.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng còn những hạn chế: Một số cấp, ngành chưa quan tâm chỉ đạo ráo riết, quyết liệt. Hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh, luật đã ban hành rồi nhưng chậm cụ thể hóa thành các nghị định, thông tư hướng dẫn. Một số vụ án trọng điểm lớn triển khai xử lý chậm, đặc biệt là trong khâu điều tra, giám định. Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng chưa được như mong muốn.

Tổng Bí thư lưu ý, công tác phòng, chống tham nhũng còn nhiều việc phải làm, phải làm lâu dài, kiên trì, kiên quyết. Đây là cuộc đấu tranh gian nan, lâu dài, phức tạp, hết sức khó khăn, không thể chủ quan, bằng lòng được. Các cơ quan chức năng cần phải tiếp tục cố gắng, chú ý hơn công tác xây dựng thể chế. Công tác kiểm tra đôn đốc các khâu, các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm cần được quan tâm hơn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng theo Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI). Công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng cần được triển khai bài bản hơn, đúng mức, khách quan, không bưng che những thiếu sót khuyết điểm, tạo niềm tin trong nhân dân.

Tổng Bí thư lưu ý, cần coi trọng triển khai các biện pháp phòng ngừa; tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, chú trọng các khâu quan trọng, các địa bàn, lĩnh vực trọng yếu. Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo một số vụ án tham nhũng, kinh tế lớn có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật; cố gắng xử lý dứt điểm một số vụ án lớn, hết sức chú ý khâu điều tra, giám định, xây dựng quy chế, biện pháp thúc đẩy khắc phục.

Tổng Bí thư đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo, là người đứng đầu các cơ quan quan trọng liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, trên cương vị của mình, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, cần chủ động, tập trung xây dựng Kế hoạch triển khai những phần việc, lĩnh vực liên quan đến chức năng, trách nhiệm của mình.

Đề cập về Kế hoạch kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư đề nghị cần bám sát thực hiện yêu cầu của Bộ Chính trị trong Kế hoạch 08 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Về những khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ án, Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức họp liên ngành để bàn biện pháp tháo gỡ. Trong trường hợp không thống nhất hoặc còn vướng mắc, Ban Nội chính Trung ương tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để cho chủ trương xử lý

Các từ khóa theo tin:

Phạm Cường

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng (13/11/2015)
Cà Mau nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng (22/10/2015)
Hội nghị cụm thi đua khen thưởng 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung- Tây Nguyên (20/10/2015)
Hà Nội: Cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 3.776 đảng viên (29/09/2015)
Thông báo về Phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (29/09/2015)
Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (25/09/2015)
Cần Thơ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng (11/09/2015)
Đà Nẵng: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 (10/09/2015)
Công bố kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bình Dương (09/09/2015)
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010 - 2015 (04/09/2015)
 Trang 1 / 19 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Phú Yên: Thi hành kỷ luật 88 đảng viên (15/07/2013)
Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 20 (12/07/2013)
Đảng ủy Khối các cơ quan TW: Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm (12/07/2013)
Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy khu vực phía Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (28/06/2013)
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm (26/06/2013)
TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (24/06/2013)
Giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên (21/06/2013)
Hội nghị Nhân chứng lịch sử Ban Kiểm tra Khu uỷ Khu V (12/06/2013)
Phát động Cuộc vận động sưu tầm kỷ vật lịch sử và Cuộc thi sáng tác lô-gô ngành Kiểm tra Đảng (25/04/2013)
Đắk Nông: Kỷ luật trưởng thôn vi phạm quy chế dân chủ (13/04/2013)
 Trang 1 / 7 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet