Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Hà Giang: Nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác
10:57 | 31/10/2012

(ĐCSVN) – Sau hơn 1 năm triển khai Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các địa phương ở Hà Giang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Những kết quả đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 

Nhân dân Hà Giang tự nguyện hiến đất, góp công, góp tiền, chung tay xây dựng nông thôn mới (Ảnh: HM)

Phong phú hình thức tuyên truyền

Đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Ngay sau Hội nghị phổ biến, quán triệt ở Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 03 cho 316 cán bộ chủ chốt và báo cáo viên cấp tỉnh. Sau hội nghị quán triệt ở cấp tỉnh, 16/16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 03 cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương.

Công tác tuyên truyền về Chỉ thị 03 đã được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú cả bề rộng và chiều sâu. Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, qua các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố để đưa những nội dung học tập và làm theo Bác đến gần với nhân dân hơn; hay qua các hình thức cổ động trực quan như băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, hệ thống loa truyền thanh…

Đồng thời, các đơn vị trong tỉnh duy trì thường xuyên việc quảng bá những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến qua các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo, Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh tích cực đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề “Gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện trách nhiệm “nêu gương”, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác với cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, công khai. Nhiều đồng chí lãnh đạo công khai bản đăng ký, cam kết trước chi bộ và nghiêm túc nêu gương trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thể hiện rõ nhất qua quá trình triển khai thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh mỗi địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai lựa chọn những vấn đề cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương như: Đảng bộ huyện Quang Bình xác định vấn đề tập trung triển khai là “Chống suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”; Cục Hải quan tỉnh với khẩu hiệu hành động “Chống sách nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp trong xuất - nhập khẩu”; Sở Giao thông vận tải với khẩu hiệu “Chống lãng phí tài chính, nguyên liệu trong thực hiện các dự án”; Thanh niên Hà Giang với phong trào “Tuổi trẻ Hà Giang học tập và làm theo lời Bác”, “Thanh niên lập nghiệp”…

Nhiều cách làm hay, nhiều mô hình tiêu biểu

Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động và 1 năm triển khai Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, nhiều gương tiên tiến trong học và làm theo Bác có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội như: Hội nông dân các cấp với phong trào “Cùng nhau xóa đói giảm nghèo” thông qua hỗ trợ vốn, kỹ thuật giữa các nhóm hộ nông dân, nhờ vậy đã giúp được nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ đã có thể làm giàu trên chính đồng đất quê hương; Phong trào “Chung sức mở đường Đại đoàn kết” tại huyện Xí Mần và Hoàng Su Phì; hay phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới, quy tụ dân cư” ở huyện Xí Mần, hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến đất, góp sức, góp tiền để xây dựng nông thôn mới; phong trào “Mái ấm tình thương” của Hội phụ nữ huyện Mèo Vạc…

Song song với đó, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể đã phát huy tính sáng tạo, chủ động đưa ra nhiều cách làm hay cần được đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai như: các chi, đảng bộ khu vực nông thôn đều gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; huyện Xín Mần duy trì tốt việc biểu dương gương người tốt, việc tốt, kể việc tốt ở thôn trong những buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt xóm; Huyện ủy Hoàng Su Phì cụ thể hóa các nội dung liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện “nêu gương, tự giác người đi đầu” nhằm lôi cuốn, mở rộng việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; Huyện ủy Đồng Văn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, người dân tự đăng ký “Một việc làm theo Bác”…

Đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang khẳng định: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, hành động trong việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; góp phần không nhỏ trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Hà Giang xác định “Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là giải pháp hàng đầu trong nhóm các giải pháp về chính trị, tư tưởng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp uỷ các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về giá trị của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp; bởi thực tế đã cho thấy ở những nơi người đứng đầu tích cực, gương mẫu thì ở đó kết quả học tập và làm theo tích cực, rõ nét.

Mặt khác, quan tâm hơn nữa trong việc phát hiện những nhân tố tích cực từ cơ sở, trong thực tiễn, qua những việc làm cụ thể, trên cơ sở đó chủ động xây dựng các gương điển hình, các mô hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng cường các hình thức tuyên truyền như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Bác Hồ; triển khai tích cực các cách thức tuyên truyền thông qua việc biểu dương các “gương sáng” trong “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác với những việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên, người dân…/.

Các từ khóa theo tin:

Hoàng Mẫn

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Hà Giang: Thành công bước đầu của Đề án phát triển cây chanh leo (31/07/2014)
Tỉnh Hà Giang: Gắn dạy nghề cho lao động nông thôn với Chương trình xây dựng nông thôn mới (04/12/2013)
Cử tri nơi địa đầu Tổ Quốc mong Hiến pháp (sửa đổi) sớm đi vào cuộc sống (29/11/2013)
Bàn các giải pháp hữu hiệu cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Toán (23/11/2013)
Hà Giang tăng cường phòng chống buôn lậu trên tuyến biên giới Việt - Trung (18/11/2013)
Tuần Du lịch di sản văn hóa các dân tộc Hà Giang sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc (29/09/2013)
Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang (11/09/2013)
Mang hạnh phúc đến với các gia đình dân tộc thiểu số vùng cao biên giới (31/03/2013)
Đại hội XV Công đoàn tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2013-2018 (27/03/2013)
Hà Giang: Tăng cường công tác bảo tồn và phát triển chè đặc sản Shan tuyết Lũng Phìn (28/02/2013)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Hà Giang đưa hàng Việt về nông thôn và miền núi (26/10/2012)
Đảng bộ xã Trung Thành (Vị Xuyên - Hà Giang): gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng NTM (24/10/2012)
Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang (17/10/2012)
Độc đáo lễ hội cầu trăng của dân tộc Tày nơi cực Bắc của Tổ quốc (26/09/2012)
Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Hoàng Su Phì (20/09/2012)
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đón nhận Bằng Di tích Quốc gia (17/09/2012)
Huyện Hoàng Su Phì đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (16/09/2012)
Tỉnh Hà Giang: bắt đầu triển khai kiểm điểm tập thể và cá nhân theo NQTW4-khóa XI (13/09/2012)
Hà Giang: Chú trọng phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới (09/09/2012)
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì: Bức tranh kỳ vĩ của con người giữa thiên nhiên (08/09/2012)
 Trang 1 / 3 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet