Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I
17:20 | 27/03/2013

(ĐCSVN) – Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Lưu Hải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành Chính quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và 68 học viên tham dự lớp học.

 

 Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu tại Lễ khai giảng (Ảnh: HM)


Các học viên tham gia lớp học là những đồng chí đang đảm nhiệm hoặc được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Trung ương và cấp ủy chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được đào tạo cơ bản, có năng lực và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn…

Với thời gian 4 tháng đào tạo tập trung, lớp học nhằm trang bị cho học viên hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và một số kỹ năng nhằm góp phần củng cố nhận thức về chính trị - xã hội, lập trường cách mạng; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong chương trình học, các học viên sẽ được nghiên cứu những thành tựu khoa học mới nhất liên quan tới những vấn đề cốt lõi, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nhất là những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách đặt ra trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020; các vấn đề xây dựng Đảng cầm quyền, xây dựng và quản lý Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; các vấn đề của thế giới, thời đại, cũng như các vấn đề lý luận, kỹ năng, phương pháp công tác của người cán bộ lãnh đạo cao cấp.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi lời chúc mừng đến 68 đồng chí học viên đã được Trung ương và các cấp ủy, tổ chức Đảng tin tưởng cử tham dự lớp học này.

 

 Các đại biểu, học viên dự Lễ khai giảng (Ảnh: HM)


Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là việc làm hết sức quan trọng đã được các thế hệ đi trước khẳng định. Bước vào thời kỳ phát triển mới, đầy cơ hội và thách thức đan xen, Việt Nam có trụ vững và đi lên được không phụ thuộc rất lớn vào quy mô và chất lượng nguồn nhân lực, trong đó trước hết phải kể đến đội ngũ cán bộ cao cấp đang trực tiếp lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp ủy và chính quyền địa phương, các đoàn thể, chính trị - xã hội. Đội ngũ cán bộ này phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để trở thành những người “hiền tài” của đất nước, vừa có “Tâm” vừa có “Tài”, có nhân cách và phong cách cán bộ cách mạng; hội tụ cả tư duy và năng lực hoạt động thực tiễn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong kỷ nguyên của cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế, tri thức và toàn cầu hóa.

Vì vậy, việc tổ chức lớp đào tạo này là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa nhằm bổ sung kiến thức, năng lực quản lý để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, vừa tạo điều kiện để các đồng chí chuẩn bị kiến thức, năng lực thực tiễn, đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu của chức danh quy hoạch.

Để lớp học đạt được những mục tiêu đề ra, đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí học viên phải nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của lớp học, từ đó tập trung làm tốt nhất công việc của mình. Trong đó, cần thực hiện nghiêm túc đảm bảo tốt nội dung từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học; đi sâu nghiên cứu thấm nhuần những thành tựu phát triển mới về lý luận, thực tiễn và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết Trung ương ban hành trong những năm vừa qua. Tiếp tục trau dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường các báo cáo điển hình từ thực tế công tác.

 

 Đồng chí Tô Huy Rứa và các đại biểu, học viên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Việt Thắng)


Đồng thời, phải đặc biệt chú trọng trau dồi về đạo đức, phong cách của người cán bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mọi lúc, mọi nơi, cả trong các buổi học trên lớp, cả trong sinh hoạt hàng ngày, trong các chuyến đi thực tế cũng như nhiều hoạt động khác của lớp học. Chủ động và tích cực gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm, đường lối với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để rút ra những vấn đề lý luận mới, coi đây là một trong những yêu cầu quan trọng, bắt buộc. Tổ chức các chuyến đi thực tế giúp học viên nắm bắt tình hình, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu cuộc sống của nhân dân và thực trạng đội ngũ cán bộ cơ sở; góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực công tác cho cán bộ cơ sở, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Mặt khác, lớp học cần thống nhất áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực đối với các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Bởi đây là phương pháp tốt nhất, tiên tiến nhất đã được hầu hết các học viện, nhà trường danh tiếng trên thế giới áp dụng, nhất là đối với những người học có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn.

Đặc biệt, cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các địa phương, bộ, ngành liên quan trong việc bảo đảm tốt nhất các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức thành công lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp lần thứ nhất.

Tại Lễ khai giảng lớp học, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đại diện cho các học viên bày tỏ niềm vui, niềm vinh dự khi được lựa chọn tham dự lớp học này. Bản thân đồng chí và các học viên sẽ chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của lớp học, tiếp thu có hiệu quả những kiến thức được học để áp dụng vào thực tiễn của quá trình công tác, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước giao phó./.

Các từ khóa theo tin:

Hoàng Mẫn

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Thông cáo số 28 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII (26/11/2015)
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015 (26/11/2015)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Liên đoàn các nhà báo ASEAN (26/11/2015)
Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật về hội (26/11/2015)
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia (26/11/2015)
Vụ kiện Phi-líp-pin – Trung Quốc: Việt Nam tiếp tục cử đoàn dự phiên tranh tụng (26/11/2015)
Thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững ở các xã khó khăn (26/11/2015)
Khai trương Giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước (26/11/2015)
Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 12 (26/11/2015)
Đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ việc 14 lần vỡ đường ống nước Sông Đà (26/11/2015)
 Trang 1 / 2294 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương (27/03/2013)
Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ có Trung tâm ứng dụng Robot phẫu thuật nội soi nhi khoa (27/03/2013)
Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013 (27/03/2013)
Thu 2% phí trước bạ từ lần thu thứ 2 trở đi đối với ô tô dưới 10 chỗ (27/03/2013)
Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy (27/03/2013)
Quý 1/2013, GDP cả nước tăng 4,89% so với cùng kỳ năm trước (26/03/2013)
Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm (26/03/2013)
Phấn đấu đến năm 2020 cấp số định danh cho toàn bộ công dân (26/03/2013)
Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các dự án mở rộng quốc lộ 1A, quốc lộ 14 (26/03/2013)
Triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 (26/03/2013)
 Trang 1 / 5811 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Đề cao trách nhiệm khi soạn thảo, thẩm định... văn bản quy phạm pháp luật
· Định mức trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước áp dụng từ năm 2016
· Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn cán bộ, giáo viên tiêu biểu trong công tác giáo dục học sinh khuyết tật
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Đức
· “Bữa ăn sáng Ruy băng trắng – Cùng nam giới luận bàn về bạo lực đối với phụ nữ”
· Đồng chí Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Đức
· Nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ động vật hoang dã
· Khai mạc Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet