Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng
09:55 | 06/07/2005
Chúng tôi, những nhà lãnh đạo của 6 nước Tiểu vùng sông Mê công tái khẳng định cam kết thực hiện tầm nhìn GMS. Chúng tôi xác định thực hiện chương trình phát triển nhằm phát huy hết tiềm năng to lớn của mình, xóa bỏ đói nghèo và tạo ra sự phát triển bền vững cho tất cả các nước trong khu vực. Và chúng tôi quyết tâm đạt được tầm nhìn chung của Tiểu vùng GMS thông qua việc tăng cường hơn nữa tính liên kết, khả năng cạnh tranh và tính cộng đồng.
Sau đây là Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao về Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng lần thứ hai (GMS 2) diễn ra tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc):
"Tăng cường quan hệ đối tác vì sự phồn vinh thịnh vượng chung"
I. Mở đầu:
1. Chúng tôi - các nhà Lãnh đạo của Chính phủ Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ Liên hiệp Myanmar, Vương quốc Thái-lan, và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ hai về Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng Mê Công mở rộng tổ chức tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chúng tôi vui mừng có sự hiện diện của Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cùng tham gia thảo luận tại Hội nghị này.
2. Tại Hội nghị cấp cao GMS lần thứ nhất tại Phnom Penh cách đây ba năm, chúng tôi đã xây dựng tầm nhìn của một tiểu vùng thịnh vượng, hài hoà và thống nhất, tăng trưởng kinh tế nhanh, tiến bộ xã hội và phát triển môi trường bền vững. Với những nỗ lực của mình, tầm nhìn của chúng tôi sẽ dần trở thành hiện thực.
3. Hôm nay, chúng tôi tái khẳng định cam kết thực hiện tầm nhìn GMS. Chúng tôi xác định thực hiện chương trình phát triển nhằm phát huy hết tiềm năng to lớn của mình, xóa bỏ đói nghèo và tạo ra sự phát triển bền vững cho tất cả các nước trong khu vực. Và chúng tôi quyết tâm đạt được tầm nhìn chung của Tiểu vùng GMS thông qua việc tăng cường hơn nữa tính liên kết, khả năng cạnh tranh và tính cộng đồng.
Những thành tựu và thách thức
4. Chúng tôi được khích lệ bởi những thành tựu hợp tác trong Tiểu vùng GMS trong suốt 13 năm qua và đánh giá cao những tiến bộ quan trọng đã đạt được kể từ Hội nghị cấp cao GMS lần thứ 1. Chúng tôi hài lòng với những tiến bộ của quá trình hợp tác theo hướng chính sách tập trung và thống nhất hơn, một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn giữa các nước Tiểu vùng GMS và các nước khác, cũng như những kết quả đạt được từ nhiều dự án và sáng kiến cụ thể.
5. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của các cá nhân và tập thể, những thành tựu đạt được trong việc nâng cấp hạ tầng cơ sở quan trọng và giảm bớt các rào cản phi vật chất, đặc biệt là giảm bớt những rào cản trong lĩnh vực giao thông vận tải và thương mại nhằm tạo ra một môi trường đầu tư và thương mại mang tính cạnh tranh hơn. Chúng tôi cũng ghi nhận sự hợp tác sâu sắc và đầy triển vọng trong các lĩnh vực như bưu chính viễn thông, môi trường, du lịch, nông nghiệp và phát triển nguồn nhân lực. Ðây là những lĩnh vực chủ yếu đẩy nhanh tiến trình hợp tác Tiểu vùng GMS. Ðặc biệt, chúng tôi rất hài lòng về những tiến bộ rất có ý nghĩa trong công cuộc xoá đói giảm nghèo của khu vực GMS.
6. Chúng tôi chứng kiến những thay đổi sâu sắc đang diễn ra trên toàn cầu và trong khu vực. Những mối đe dọa cũ gắn liền với những mối đe dọa mới. Chúng tôi sẽ tiến hành hợp tác trong tương lai nhằm giải quyết những mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt như đói nghèo, khoảng cách phát triển và những thách thức đang nổi lên đối với an ninh nhân loại như khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là việc buôn lậu ma túy và buôn bán người. Việc lây lan các bệnh truyền nhiễm như HIV/AIDS, cúm gia cầm, môi trường và các mối đe doạ về thảm hoạ thiên tai là những vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi sự theo dõi sát sao và phải chuẩn bị đối phó.
7. Ðể có thể đối mặt với những thách thức, chúng tôi sẽ tăng cường nỗ lực hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi cũng sẽ củng cố những nguyên tắc cơ bản đặt nền tảng cho sự thành công và tái khẳng định những cam kết của chúng tôi đối với quan hệ đối tác.
II. Những nguyên tắc chung định hướng sự hợp tác của Tiểu vùng GMS trong tương lai:
8. Những nguyên tắc chung đã thỏa thuận được xây dựng và phát triển xuyên suốt trong quá trình hợp tác Tiểu vùng GMS. Các nguyên tắc này đóng vai trò duy trì động lực phát triển của tiến trình hợp tác Tiểu vùng GMS thông qua việc thiết lập những nguyên tắc nền tảng, hình thành các chương trình chung và tập trung vào các vấn đề ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đánh giá cao và quyết tâm thực hiện những nguyên tắc này.
9. Kể từ khi khởi đầu Sáng kiến hợp tác Tiểu vùng GMS, nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau đã đặt nền tảng vững chắc cho sự hợp tác của chúng tôi. Các nước thành viên Tiểu vùng GMS cùng nhau chia sẻ những khát vọng về sự thịnh vượng chung của một tiểu vùng. Các nước thành viên Tiểu vùng GMS, mặc dù khác khau về mặt địa lý và các điều kiện kinh tế, luôn là những đối tác bình đẳng trong quá trình hợp tác Tiểu vùng GMS và cùng nhau nỗ lực theo đuổi những mục đích chung.
10. Ðồng lòng trong việc ra quyết định là công cụ thúc đẩy sự đoàn kết trong tiểu vùng. Cùng với sự linh hoạt trong việc chọn thời điểm ra quyết định và sự tham gia, phương hướng này, về khía cạnh nào đó, vẫn xác định được những nhu cầu và những mối quan tâm khác nhau của các nước thành viên trong khi vẫn phản ánh được những mối quan tâm chung. Chúng tôi dựa vào sự ủng hộ to lớn cho chương trình phát triển chung của mình và trước hết là cho việc đẩy nhanh tiến trình ở cấp dự án thông qua việc tham khảo ý kiến và phát huy những điểm mạnh và lợi thế cạnh tranh của nhau.
11. Tính thực tế và một định hướng hướng ngoại là những yếu tố chính mang đến tầm nhìn của Tiểu vùng GMS. Một trong những kinh nghiệm quý báu được rút ra đó là chúng tôi chỉ có thể thành công khi chúng tôi tiếp cận theo hướng hành động, dựa trên các kết quả đạt được và xác định nhu cầu. Bằng cách tiếp cận theo hướng này, Hợp tác tiểu vùng GMS đã mang lại những kết quả thực tế trên nhiều lĩnh vực cụ thể và đem đến nhiều lợi ích quan trọng cho nhân dân các nước trong tiểu vùng.
12. Cách tiếp cận từng bước cho thấy sự phù hợp và hiệu quả trong việc thúc đẩy quá trình hợp tác GMS. Trước những nhiệm vụ lớn lao, chúng tôi sẽ dần từng bước mở rộng và làm sâu sắc quá trình hợp tác của chúng tôi, vừa tập trung vào những chương trình ưu tiên trước mắt, đồng thời tập trung vào những chiến lược dài hạn. Với cách làm như vậy, chúng tôi sẽ hợp tác theo cách có tổ chức và hiệu quả với những kết quả cụ thể rõ ràng.
III. Ðường tiến tới sự phát triển bền vững:
3. Cùng với Tầm nhìn của mình, chúng tôi tái khẳng định cam kết tiếp tục theo đuổi các mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs). Chúng tôi tiến hành áp dụng những chính sách và giải pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh chương trình hợp tác GMS đã được đề cập trong Khuôn khổ Chiến lược hợp tác Tiểu vùng GMS. Chúng tôi sẽ tập trung hơn nữa các nỗ lực của mình vào bốn lĩnh vực:
Củng cố hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển
14. Hạ tầng cơ sở khu vực biên giới là chìa khóa cho sự phát triển kinh tế và thịnh vượng trong khu vực. Một hệ thống hạ tầng cơ sở vững chắc, nối liền và đa phương thức là rất cần thiết, tạo thuận lợi cho thương mại, vận chuyển hành khách và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho toàn Tiểu vùng GMS. Chính vì vậy, chúng tôi cam kết "liên kết Tiểu vùng GMS" một cách đầy đủ. Cuối cùng, chúng tôi cam kết mạnh mẽ hơn thúc đẩy liên kết hạ tầng cơ sở khu vực thông qua hướng tiếp cận thực tiễn và đa ngành.
15. Chúng tôi ủng hộ phát triển chiến lược ngành giao thông vận tải tiểu vùng trong năm tới, chiến lược này xác định các mắt xích giao thông vận tải quan trọng không chỉ trong các nước GMS mà còn với các nước láng giềng Nam và Ðông Nam Á. Chúng tôi nhất trí sẽ hoàn thành các mắt xích giao thông chính dọc hành lang Ðông - Tây đến năm 2008, hành lang Bắc - Nam và hành lang ven biển phía Nam đến năm 2010. Ðể nâng cao hiệu quả hơn nữa, chúng tôi nhất trí mở rộng quan hệ hợp tác về hạ tầng cơ sở giao thông, bao gồm cả đường sắt, đường không và đường thủy.
16. Chúng tôi được khích lệ đáng kể bởi những tiến bộ đạt được trong quá trình đàm phán các phụ lục và nghị định thư của Hiệp định Vận chuyển người và hàng hoá qua biên giới và bước đầu thực hiện Hiệp định. Chúng tôi yêu cầu các Bộ trưởng hoàn thành việc đàm phán các phụ lục và nghị định thư còn lại của Hiệp định vào cuối năm 2005 và đẩy nhanh việc thực hiện Hiệp định ở nhiều cửa khẩu hơn nữa. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp trong nước cần thiết để Hiệp định bắt đầu thực hiện vào năm 2006.
17. Chúng tôi đẩy nhanh việc hoàn thành mạng lưới liên kết bưu chính viễn thông. Chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc để khai thác tiềm lực của công nghệ thông tin nhằm trao quyền cho người dân và xây dựng nền kinh tế tri thức. Việc thực hiện Siêu xa lộ thông tin Tiểu vùng GMS là điểm mấu chốt trong nỗ lực này.
18. Chúng tôi cũng cam kết đẩy nhanh việc hoàn thành các công việc liên quan đến Hiệp định vận hành điện năng nhằm xây dựng các nguyên tắc minh bạch và khuôn khổ luật pháp đối với thương mại điện năng khu vực. Chúng tôi nhất trí bảo đảm an ninh năng lượng tiểu vùng thông qua việc mở rộng hợp tác năng lượng, bao gồm cải thiện hiệu suất năng lượng và nguồn năng lượng thay thế, đặc biệt là nguồn nhiên liệu sinh học thông qua việc tận dụng các sản phẩm nông nghiệp sẵn có trong tiểu vùng.
Cải thiện môi trường đầu tư và thương mại
19. Chương trình GMS cam kết tạo ra một môi trường cạnh tranh và định hướng đối với việc phát triển khu vực tư nhân, thương mại và đầu tư. Ðể đẩy mạnh các nguyên tắc cơ bản của thị trường, chúng tôi sẽ làm sâu sắc hơn hiệu quả về mặt tài chính, thúc đẩy một chính sách mạnh mẽ và một khuôn khổ luật pháp, thể chế và thực hiện việc tạo thuận lợi và hài hoà hơn nữa các quy định về đầu tư và thương mại.
20. Chúng tôi thông qua Khung Chiến lược hành động thúc đẩy thương mại và đầu tư (SFA - TFI), trong đó cam kết về giới hạn thời gian, các giải pháp cụ thể nhằm giảm các chi phí giao dịch đối với thương mại và kinh doanh trong tiểu vùng. Chúng tôi yêu cầu các Bộ trưởng và các cán bộ phối hợp chặt chẽ với các đối tác phát triển, kể cả khu vực tư nhân, xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động cụ thể làm cho SFA - TFI có hiệu lực.
21. Chúng tôi thừa nhận vai trò động lực và đánh giá cao những đóng góp của khu vực tư nhân cho sự tăng trưởng của các nước tiểu vùng GMS. Chúng tôi nỗ lực tăng cường năng lực và vai trò tích cực của Diễn đàn Kinh doanh GMS. Chúng tôi hoan nghênh những kết quả đạt được của buổi đối thoại giữa chúng tôi, các nhà lãnh đạo GMS và cộng đồng doanh nghiệp ngày 4-7 vừa qua. Ðể tận dụng tối đa tiềm năng của khu vực tư nhân, chúng tôi bảo đảm rằng công nghiệp và doanh nghiệp tham gia hoạch định và thực hiện các chương trình hợp tác Tiểu vùng GMS để các chương trình này trở nên phù hợp và đáp ứng những nhu cầu của khu vực tư nhân.
Tăng cường cơ sở hạ tầng xã hội và môi trường
22. Hạ tầng cơ sở xã hội cũng là một yếu tố then chốt để thực hiện viễn cảnh của chúng tôi về sự thịnh vượng chung và giảm sự chênh lệch về phát triển vì điều đó bảo đảm bình đẳng xã hội và hài hòa cộng đồng. Chúng tôi khẳng định cam kết quyết tâm phát huy nội lực của từng nước và của tiểu vùng nhằm tạo ra một môi trường bảo đảm cho việc cải thiện hạ tầng cơ sở xã hội, kể cả tăng cường phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực thể chế.
23. Chúng tôi khẳng định rằng những nỗ lực phát triển của chúng tôi vẫn tập trung chủ yếu cho việc xoá bỏ đói nghèo. Ðói nghèo vẫn tồn tại mặc dù chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ. Mức độ đói nghèo vẫn vượt quá giới hạn cho phép. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao là động lực cho chúng tôi tiếp tục xóa đói giảm nghèo và phân phối công bằng lợi ích của tăng trưởng. Chúng tôi sẽ tiếp tục định hướng những sáng kiến của chúng tôi nhằm tạo ra tác động tích cực đối với người nghèo. Ðể tối đa hoá những nỗ lực này, chúng tôi kêu gọi hành động trên cơ sở cộng đồng phối hợp các nỗ lực từ các nước và các khu vực bằng cách tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho những người nghèo phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội.
24. Chúng tôi biết rằng phát triển nông nghiệp là cần thiết cho giảm đói nghèo bởi vì đói nghèo phổ biến ở các vùng nông thôn của các nước Tiểu vùng GMS. Như vậy, chúng tôi cam kết thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, ưu tiên cải thiện cuộc sống của những người nông dân và bảo đảm an ninh lương thực cho những người nghèo thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật như thiết lập trang web thông tin nông nghiệp Tiểu vùng GMS. Chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực hợp tác vào nông nghiệp ở khu vực biên giới. Chúng tôi kêu gọi tổ chức sớm cuộc họp của các Bộ trưởng Nông nghiệp Tiểu vùng GMS. Chúng tôi cũng nhất trí xem xét các vấn đề ngăn chặn và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm của động vật ở các nước Tiểu vùng GMS.
25. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của tri thức và công nghệ trong việc nâng cao tính cạnh tranh. Chúng tôi cũng nhận thức được rằng phát triển nguồn nhân lực là tiềm năng to lớn đối với sự phát triển của tiểu vùng. Chúng tôi xác định trao quyền hơn nữa cho nhân dân chúng tôi và tăng cường năng lực con người nhằm đối phó với những thách thức của toàn cầu hóa. Các cơ quan công quyền phải được trang bị đầy đủ hơn để thiết kế và xây dựng một lộ trình phát triển toàn diện. Chúng tôi hài lòng với vai trò rất có hiệu quả của Kế hoạch Phnom Penh (PPP) trong việc phát triển nguồn nhân lực Tiểu vùng GMS và khuyến khích mở rộng chương trình được thiết kế rất có hiệu quả này nhằm mở rộng tối đa phạm vi hoạt động và tạo ra các kỹ năng phát triển cho các cán bộ Chính phủ của các nước Tiểu vùng GMS. Ðể thu hẹp khoảng cách về tri thức và mang lại cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh trên các thị trường thế giới, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực xây dựng xã hội trên nền tảng tri thức thông qua việc tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo và bằng cách tăng cường các cơ sở giáo dục đại học và mở rộng hợp tác trong mạng lưới này.
26. Sau những hiểm họa nảy sinh trong thời gian gần đây như SARS và dịch cúm gia cầm, chúng tôi tăng cường hợp tác trong các chương trình về y tế. Năm 2005, chương trình kiểm soát các bệnh truyền nhiễm sẽ được bắt đầu. Chương trình này sẽ tăng cường hệ thống giám sát và điều phối ở các cửa khẩu biên giới. Trong bối cảnh này, chúng tôi kêu gọi các Bộ trưởng xem xét xây dựng một cơ chế hợp tác liên tục để đẩy mạnh việc giám sát và phối hợp hành động.
27. Bảo tồn và quản lý bền vững môi trường và tận dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở lưu vực sông Mê Công là vấn đề sống còn đối với sự phát triển bền vững của khu vực tiểu vùng. Chúng tôi cùng quyết tâm bảo vệ môi trường thiên nhiên và cam kết sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý. Chúng tôi khẳng định lại việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường như đã nêu trong Kế hoạch Hành động thực hiện Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác chiến lược vì Hòa bình và Thịnh vượng được thông qua tại Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chúng tôi hoan nghênh những kiến nghị của các Bộ trưởng cùng với các đối tác phát triển và cộng đồng khu vực đưa ra tại cuộc họp cấp Bộ trưởng về môi trường tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc, vào tháng 5-2005 về việc thực hiện chương trình môi trường cốt yếu. Chúng tôi chúc mừng các Bộ trưởng môi trường Tiểu vùng GMS đã bắt đầu bằng Sáng kiến hành lang đa dạng sinh học và kế hoạch hành động ba năm. Ðiều này sẽ giúp bảo tồn đa dạng sinh học và các khu vực được bảo vệ ở các hành lang kinh tế trong quá trình phát triển.
28. Du lịch là lĩnh vực chủ yếu tạo ra nhiều việc làm trong Tiểu vùng GMS và mang lại những lợi ích cụ thể cho người dân trong khu vực. Du lịch được xem là một lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh của Tiểu vùng GMS. Chúng tôi hoan nghênh những kiến nghị của Nghiên cứu Chiến lược Du lịch Tiểu vùng GMS đưa ra hướng tiếp cận có tính chất điều phối và chính thống đối với phát triển du lịch, bao gồm việc thực hiện các dự án ưu tiên cao và xúc tiến du lịch môi trường sinh thái và chống đói nghèo. Chúng tôi thúc đẩy mạnh mẽ việc tiếp thị Tiểu vùng GMS như điểm đến du lịch duy nhất và khuyến khích tiếp tục công việc xây dựng thị thực chung GMS.
29. Những sáng kiến chính về hạ tầng cơ sở, xã hội, môi trường, đầu tư và thương mại đặt yêu cầu phải tăng cường năng lực thể chế GMS, đặc biệt là các ban thư ký GMS ở các nước. Chúng tôi cam kết thực hiện việc tăng cường năng lực đó để phối hợp và quản lý Chương trình GMS tốt hơn.
Huy động tài chính và đẩy mạnh quan hệ đối tác
30. Chúng tôi phải tìm kiếm nguồn lực tài chính cần thiết cho việc thực hiện các chương trình phát triển ưu tiên. Cộng đồng các đối tác phát triển là những đồng minh đáng tin cậy của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của các đối tác phát triển cho những nỗ lực hợp tác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tăng cường và mở rộng mối quan hệ với các đối tác phát triển nhằm thu hút nguồn lực trí tuệ và tài chính đáng kể của họ. Chúng tôi cũng sẽ tập trung các mối quan hệ đối tác với khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và các viện nghiên cứu.
31. Chúng tôi thừa nhận và đánh giá cao vai trò năng động và duy nhất của ADB trong việc hỗ trợ và ủng hộ cho Sáng kiến hợp tác Tiểu vùng GMS. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ADB ngày càng phức tạp và cấp bách. ADB cần đóng vai trò lớn hơn và hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn nữa về nguồn lực và chuyển giao công nghệ. Việc ADB đưa Hợp tác Tiểu vùng GMS vào vị trị trung tâm của sự hòa nhập kinh tế ở châu Á là rất quan trọng.
32. Chúng tôi mong gặp lại tại Hội nghị cấp cao lần thứ ba năm 2008 tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
33. Cuối cùng, chúng tôi cam kết cho một quan hệ đối tác Tiểu vùng GMS mạnh mẽ hơn nữa vì sự thịnh vượng chung. Chúng tôi tin tưởng rằng với nỗ lực chung, tầm nhìn chúng ta đề cập tại đây, qua thời gian, sẽ đạt được thành quả tốt đẹp.

BTK-TTXVN


Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Đừng hạ chuẩn bác sĩ! (27/11/2015)
Đoàn kết chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ (26/11/2015)
Nhân tố mới cản trở tiến trình chống khủng bố (25/11/2015)
Cộng đồng ASEAN - nhận thức, bản lĩnh và hành động chung (24/11/2015)
Tầm nhìn... dự án (!?) (23/11/2015)
Người thầy - nhân tố quyết định thành công trong đổi mới giáo dục (20/11/2015)
Những nhà giáo kiên trì “gieo” chữ nơi vùng cao, biên giới (19/11/2015)
Nhìn thẳng vào sự thật, truy đến cùng! (18/11/2015)
Đổi mới giáo dục (17/11/2015)
Kết quả tất yếu của sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng (16/11/2015)
 Trang 1 / 290 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Triển vọng phát triển Tiểu vùng Mekong mở rộng, những nỗ lực của Việt Nam (06/07/2005)
Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX (04/07/2005)
Quan hệ Việt - Trung - nhìn từ tầm cao chiến lược (04/07/2005)
Phấn đấu đưa nghệ thuật Múa Việt Nam lên một tầm cao mới (02/07/2005)
Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Một tấm gương sáng đối với các thế hệ hôm nay và mai sau (30/06/2005)
Đồng chí Nguyễn Văn Linh với vấn đề xây dựng Đảng, đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo Đảng (30/06/2005)
Tuyên bố chung Việt Nam - Canada (28/06/2005)
Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải đã mở ra giai đoạn mới trong quan hệ 2 nước (26/06/2005)
Tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và Việt Nam (22/06/2005)
Chủ tịch nước Trần Đức Lương: "Mỗi nhà báo hãy là ngọn lửa của "Cái tâm" luôn tự vượt qua mình để lớn lên từng ngày" (20/06/2005)
 Trang 1 / 9 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet